Ogłoszenie z dnia 2011-11-22 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Data 2011-11-22
Tytuł Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

OGŁOSZENIE

 

          Burmistrz Łap informuje, że w dniu 21 grudnia 2011 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony,

 

na przekazanie w najem lokalu o pow. 13 m2, położonego na I piętrze budynku w Łapach przy ul. Głównej 8, na działce nr 1356 o pow. 2497 m2, będącej własnością Gminy Łapy, KW Nr 10433. Okres najmu wyznacza się na czas nieokreślony.

            Cena wywoławcza miesięcznej opłaty z tytułu najmu wynosi 216,45 zł, wadium – 43,29 zł.  Do ceny miesięcznego czynszu osiągniętej w przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%. Czynsz najmu ustalony w wyniku przetargu nie obejmuje opłat związanych z dostawą energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody, odbiorem ścieków oraz wywozem nieczystości stałych.

Lokal jest wolny od długów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeniu w rozporządzaniu.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium przelewem, bądź bankowym dowodem wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Łapach w Banku Ochrony Środowiska S.A.  nr 78 1540 1216 2054 4405 3110 033 do dnia 16 grudnia 2011 r.  Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego. Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet opłat czynszu z tytułu najmu.

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łapach, ul. Sikorskiego 24, pokój 303, tel. 85 715 22 51 wew. 303, 304. Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać od ukazania się ogłoszenia do dnia 16 grudnia2011 r.  W dni robocze po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osobiście w pok. 303 w Urzędzie Miejskim lub telefonicznie tel. 85 715 22 51 wew. 303.

            Treść ogłoszenia została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej www.lapy.podlasie.pl

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2011-11-22

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2011-11-22

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2011-11-22