Ogłoszenie z dnia 2011-11-23 - Wykaz nieruchomości, przeznaczonej do przekazania w dzierżawę

Data 2011-11-23
Tytuł Wykaz nieruchomości, przeznaczonej do przekazania w dzierżawę


Burmistrz Łap informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. Sikorskiego nr 24  został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 23 listopada 2011 roku  do dnia 14 grudnia 2011 roku  wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Łapy,  przeznaczonej   do przekazania  w  dzierżawę, oznaczonej numerem geodezyjnym 201/8 o powierzchni 0,0124 ha, położonej w Łapach przy ul. Surażskiej.

Wszelkich informacji na ten temat udziela Referat  Nieruchomości  tut. Urzędu, pokój 301, 302  tel. 085  7152251, wewn.301, 302.

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  PRZEKAZANIA  W  DZIERŻAWĘ 

 

Lp  

Położenie

Nr geodezyjny działki

Pow. w ha

Nr KW

Przeznaczenie w planie zag.

Wys. opłat z tyt. dzierżawy

Termin

wnoszenia

 opłat

Zasady aktualizacji opłat

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

Łapy ul.Surażska

201/8

0,0124

BI1B/00079637/6

Działka leży na terenie przezn. pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług i rzemiosła

55,80 zł rocznie

do 30 marca każdego  roku

Nie częściej niż raz do roku

 

 

 
Do kwoty opłaty z tytułu dzierżawy doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2011-11-23

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2011-11-23

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2011-11-23