Ogłoszenie z dnia 2012-04-04 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek położonych we wsi Gąsówka-Osse

Data 2012-04-04
Tytuł Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek położonych we wsi Gąsówka-Osse

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Łap informuje, że w dniu 30 maja 2012 r. godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony

   

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż niezabudowanych działek: numer geodezyjny 37/62 o powierzchni 581 m2 i numer geodezyjny 37/64 o powierzchni 19 m2, stanowiących własność Gminy Łapy, posiadających urządzoną księgę wieczystą KW Nr BI1B/00035829/9, położonych we wsi Gąsówka-Osse, gmina Łapy, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego leżących na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług i rzemiosła o charakterze nieuciążliwym.

Cena wywoławcza –  22 000 zł, wadium –  2.000  zł

          Do ceny działki osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%.

          Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzaniu.

         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach Nr 92 1540 1216 2001 4405 3110 0006 do dnia 23 maja 2012 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

         Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

         Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łapach, ul. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

         Treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej tut. Urzędu www.lapy.podlasie.pl.

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-04-04

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2012-04-04

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-04-04