Ogłoszenie z dnia 2012-05-08 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek przy ul. Geodetów w Łapach

Data 2012-05-08
Tytuł Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek przy ul. Geodetów w Łapach

           Burmistrz Łap informuje, że w dniu 20 czerwca 2012 r. godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony                                                            

na sprzedaż niezabudowanych działek stanowiących własność Skarbu Państwa -  w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 5 grudnia 2089 roku, posiadających urządzoną księgę wieczystą KW Nr BI1B/00104803/6, położonych w Łapach przy ulicy Geodetów, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego leżących na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą z usługami towarzyszącymi i zielenią:

1. oznaczonej numerem geodezyjnym 561/7 o powierzchni 419 m2 oraz

     numerem geodezyjnym 562/8 o powierzchni 426 m2, ul. Geodetów 3,

     cena wywoławcza – 62 100 zł.

2. oznaczonej numerem geodezyjnym 564/9 o powierzchni 274 m2 oraz

     numerem geodezyjnym 565/9 o powierzchni  315 m2, ul. Geodetów 6.

     cena wywoławcza – 43 300 zł.

3. oznaczonej numerem geodezyjnym 566/9 o powierzchni 674 m2, ul. Geodetów 4,

     cena wywoławcza – 49 500 zł.

 

       Do ceny każdej z działek osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – 23%.            

        Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 5 000 złotych na każdą z działek przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach Nr 92 1540 1216 2001 4405 3110 0006 do dnia 14 czerwca 2012 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

         Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

         Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łapach, ul. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

         Treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej tut. Urzędu www.lapy.podlasie.pl.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-05-08

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2012-05-08

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-05-08