Ogłoszenie z dnia 2012-08-10 - Łapy, ul. Barwikowska i Wodzickiego - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

Data 2012-08-10
Tytuł Łapy, ul. Barwikowska i Wodzickiego - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

Burmistrz Łap informuje, że w dniu  02 października 2012 roku godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Łapy, posiadających urządzona księgę wieczystą  KW Nr BI1B/00038969/3,  położonych w Łapach w obrębie ulic Barwikowskiej i Wodzickiego:

- działka oznaczona numerem 2049/2 o powierzchni 0,0193 ha – cena wywoławcza czynszu rocznego – 87,00 zł, wadium – 17,00 zł,

- działka oznaczona numerem 2050/1 o powierzchni 0,0252 ha – cena wywoławcza czynszu dzierżawnego – 113,00 zł, wadium – 23,00 zł,

- działka oznaczona numerem 2051/1 o powierzchni 0,0450 ha- cena wywoławcza czynszu dzierżawnego – 203,00 zł, wadium – 41,00 zł.

Do kwoty czynszu dzierżawnego doliczony będzie podatek VAT.

Przedmiotowe działki w planie zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Łapy zatwierdzonego  uchwałą Nr XVI/107/03 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30.12.2003r leżą na terenach przeznaczonych pod istniejącą i projektowaną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, bliźniaczą i szeregową wraz z ogrodami. Działki przeznaczone są do dzierżawy na cele mieszkalne  jako ogródki przydomowe bez prawa zabudowy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium przelewem bądź bankowym dowodem wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Łapach w Banku Ochrony Środowiska S.A. Nr 92 1540 1216 2001 4405 3110 0006 do dnia 25 września 2012 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet rocznego czynszu dzierżawnego.

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łapach ul. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302.

Treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej tut. Urzędu www.lapy.podlasie.pl.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-08-10

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2012-08-10

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-08-10