Ogłoszenie z dnia 2012-09-11 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Łapach przy ulicy Nowy Rynek

Data 2012-09-11
Tytuł Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Łapach przy ulicy Nowy Rynek

Przetarg

OGŁOSZENIE

         Burmistrz Łap informuje, że w dniu 6 listopada 2012 r. godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Łapach przy ulicy Nowy Rynek, oznaczonej numerem geodezyjnym 1266/13 o powierzchni 316 m2, stanowiącej własność Gminy Łapy, posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr BI1B/00065144/2, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego leżącej na terenach przeznaczonych w części pod zieleń publiczną oraz w części pod drogi. W obrębie tego terenu przewidziano ponadto lokalizację stacji transformatorowej.

Na nieruchomości zostanie ustanowiona bezterminowo nieodpłatnie na czas nieoznaczony służebność przesyłu na rzecz Gminy lub na rzecz wykonawcy upoważnionego przez Gminę Łapy, w zakresie której to służebności Gmina Łapy lub wykonawca przez nią upoważniony będą uprawnieni do: każdorazowego wejścia i wjazdu na nieruchomość w celu wykonania robót związanych z konserwacją i usuwaniem awarii sieci sanitarnej, przebiegającej przez działkę, z obowiązkiem przywrócenia nawierzchni działki do stanu pierwotnego. W przypadku nabycia działki przez inne osoby, niż właściciele działki przyległej nr 1265, sprzedawana nieruchomość zostanie obciążona prawem nieodpłatnego przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli działki nr 1265. 

Cena wywoławcza –  32 000 zł, wadium –  5 000  zł

Do ceny działki osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%.

          Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach Nr 92 1540 1216 2001 4405 3110 0006 do dnia 29 października 2012 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

         Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

         Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łapach, ul. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

         Treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej tut. Urzędu www.lapy.podlasie.pl.

Wynik przetargu

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  niezabudowanej działki położonej w Łapach przy ulicy Nowy Rynek, oznaczonej numerem geodezyjnym 1266/13 o powierzchni 316 m2, stanowiącej własność Gminy Łapy, posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr BI1B/00065144/2.

Cena wywoławcza – 32 000 zł.

Do przetargu dopuszczono  1 osobę, która wpłaciła wadium.

Przetarg na sprzedaż działki wygrali Urszula i Janusz Płońscy, którzy zaproponowali cenę 32 320 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu będzie doliczony VAT 23%.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-09-11

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2012-11-14

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-09-11