Ogłoszenie z dnia 2012-03-12 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący zabudowaną nieruchomość położoną w Łapach przy ulicy Cmentarnej 16

Data 2012-03-12
Tytuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący zabudowaną nieruchomość położoną w Łapach przy ulicy Cmentarnej 16

I N F O R M A C J A

Burmistrz Łap informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Łapach, ul. Sikorskiego 24 został wywieszony na 21 dni, tj. od dnia 22 marca 2012 roku do dnia 11 kwietnia 2012 roku wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący zabudowaną nieruchomość położoną w Łapach przy ulicy Cmentarnej 16, oznaczoną numerem geodezyjnym 521. 

Wszelkich informacji na temat nieruchomości udziela Referat  Nieruchomości tut. Urzędu, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51 w. 301 i 302.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEŚCIE  ŁAPY PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 

 

 

Lp 

 

Położenie

Numer

geodezyjny

Pow.

 m2

Nr

KW

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

miasta Łapy

 Cena nieruchomości

      (w złotych)

 

 

 1    

 

 

 

ul. Cmentarna 16

 

 

  521

 

 

 397

 

 

BI1B/000

56407/8

 

Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością realizacji  usług, przewidziane do przekształceń, przebudowy, nowych podziałów geodezyjnych i realizacji nowych obiektów na działkach wydzielonych.

 

 

           40 000,00

 

            

Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym drewnianym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni zabudowy 201,00 m2 przeznaczonym do rozbiórki. Koszt robót rozbiórkowych został uwzględniony w cenie nieruchomości.

Działka  zostanie przeznaczona do sprzedaży pod warunkiem, że poprzedni właściciele gruntu lub ich spadkobiercy nie złożą wniosku o sprzedaż w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Cena nieruchomości obowiązuje w okresie nie dłuższym niż 1 rok, licząc od dnia dokonania wyceny.

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-03-12

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2012-03-12

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-03-12