Ogłoszenie z dnia 2012-02-15 - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łapach przy ulicy Mostowej 9

Data 2012-02-15
Tytuł Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łapach przy ulicy Mostowej 9

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Łap informuje, że w dniu 24 kwietnia 2012 r. godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony

   

drugi przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości położonej w Łapach przy ulicy Mostowej 9, oznaczonej numerem geodezyjnym 1863/7 o powierzchni 1,4724 ha, stanowiącej własność Gminy Łapy, posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr BI1B/00063669/4, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod działalność produkcyjną i usługową,  usługi transportowe i telekomunikacyjne z dopuszczeniem zmiany funkcji na inne cele. Nieruchomość położona jest w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego; wszelka działalność inwestycyjna na tym obszarze wymaga uzgodnienia z dyrekcją Parku. Zabudowana jest dwupiętrowym budynkiem administracyjnym o powierzchni użytkowej 465,80 m2 oraz innymi budynkami gospodarczymi. Posiada pełną infrastrukturę techniczną miejską. Część nieruchomości jest przedmiotem dzierżawy i najmu.

Zastrzega się prawo ustanowienia nieodpłatnie służebności przesyłu na czas nieoznaczony w zakresie konserwacji i usuwania awarii sieci infrastruktury technicznej przebiegającej przez zbywaną nieruchomość.   

Cena wywoławcza – 2 400 000 zł   

Wadium –  200.000  zł

          Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr  92 1540 1216 2001 4405 3110 0006 do dnia 18 kwietnia 2012 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

          Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.          

         Opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

         Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie  Nieruchomości tut. Urzędu, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

         Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. 

        Treść ogłoszenia została zamieszczona  na stronie internetowej tut. Urzędu www.lapy.podlasie.pl.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-02-15

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2012-02-15

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-02-15