Ogłoszenie z dnia 2012-09-20 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łapach przy ulicy Cmentarnej 16

Data 2012-09-20
Tytuł Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łapach przy ulicy Cmentarnej 16

Przetarg

OGŁOSZENIE

         Burmistrz Łap informuje, że w dniu 6 listopada 2012 r. godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony  

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej w Łapach przy ulicy Cmentarnej 16, oznaczonej numerem geodezyjnym 521 o powierzchni 397 m2, stanowiącej własność Gminy Łapy, posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr BI1B/00056407/8, zabudowanej budynkiem mieszkalnym parterowym drewnianym o powierzchni zabudowy 201 m2, przeznaczonym do rozbiórki,  zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego leżącej na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością realizacji usług.  

Cena wywoławcza –  40 000 zł, wadium –  4 000  zł

Do ceny działki osiągniętej w przetargu nie będzie doliczany podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach Nr 92 1540 1216 2001 4405 3110 0006 do dnia 29 października 2012 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

         Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

         Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łapach, ul. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

         Treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej tut. Urzędu www.lapy.podlasie.pl.

Wynik przetargu

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łapach przy ulicy Cmentarnej 16, oznaczonej numerem geodezyjnym 521 o powierzchni 397 m2, stanowiącej własność Gminy Łapy, posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr BI1B/00056407/8, zabudowanej budynkiem mieszkalnym parterowym drewnianym o powierzchni zabudowy 201 m2.

Cena wywoławcza – 40 000 zł.

Do przetargu dopuszczono 5 osób, które wpłaciły wadium.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości wygrał Bogusław Bacławski, który zaproponował cenę 58 000 zł.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-09-20

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2012-11-14

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-09-20