Ogłoszenie z dnia 2012-10-25 - Łapy, ul. Żwirki i Wigury - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Data 2012-10-25
Tytuł Łapy, ul. Żwirki i Wigury - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Informacja o wykazie nieruchomości

Burmistrz Łap informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Łapach, ul. Sikorskiego 24 został wywieszony na 21 dni, tj. od dnia 26 października 2012 roku do dnia 15 listopada 2012 roku wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący działkę położoną w Łapach przy ulicy Żwirki i Wigury, oznaczoną numerem geodezyjnym 300/2.

Wszelkich informacji na temat nieruchomości udziela Referat  Nieruchomości tut. Urzędu, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51 w. 301 i 302.

Lokalizacja

Wykaz nieruchomości

Przetarg

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Łap informuje, że w dniu 16 stycznia 2013 r. godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej numerem geodezyjnym 300/2 o powierzchni 3329 m2, stanowiącej własność Gminy Łapy, posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr BI1B/00056012/2, położonej w Łapach przy ulicy Żwirki i Wigury, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego leżącej na terenach przeznaczonych pod składy, magazyny i usługi komercyjne.

Nieruchomość zostanie obciążona służebnością nieodpłatnego przesyłu w związku z lokalizacją sieci wodociągowej.

Cena wywoławcza -  160 000 złotych, wadium  - 20 000 złotych.

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – 23%.  

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Łapach nr 92 1540 1216 2001 4405 3110 0006 i  dostarczenie dowodu przelewu do pokoju 301 lub 302 tut. Urzędu w godz. 8.00-15.00 i potwierdzenie wpisem na listę osób biorących udział w przetargu - do dnia 10 stycznia 2013 roku.

Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łapach, ul. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

Treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej tut. Urzędu www.lapy.podlasie.pl.

 

Wynik postępowania

 

Burmistrz Łap informuje, że w dniu 16 stycznia 2013 roku w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Sikorskiego 24 został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Łapach przy ulicy Żwirki i Wigury, oznaczonej numerem geodezyjnym 300/2 o powierzchni 3329 m2, stanowiącej własność Gminy Łapy, posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr BI1B/00056012/2.

Cena wywoławcza – 160 000 zł.

Do przetargu dopuszczono  1 osobę, która wpłaciła wadium.

Przetarg na sprzedaż działki wygrał Jerzy Drągowski, który zaproponował cenę 161 600 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu będzie doliczony VAT 23%.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-11-15

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2013-01-23

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-11-15