Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek, położonych w Łapach na osiedlu „Barwiki"

Data 2013-10-02
Tytuł Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek, położonych w Łapach na osiedlu „Barwiki"

           Burmistrz Łap informuje, że w dniu 14 listopada 2013 r. godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

                                                              

na sprzedaż niezabudowanych działek, położonych w Łapach na osiedlu „Barwiki”, stanowiących własność Gminy Łapy, posiadających urządzoną księgę wieczystą KW Nr BI1B/00038969/3, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, bliźniaczą i szeregową wraz z ogrodami:

1. numer 2015 powierzchni 454 m2, ul. W. Puchalskiego 32,     

    cena wywoławcza 33 800 zł, wadium 4.000 zł,

2. numer 2031 o powierzchni 431 m2, ul. W. Puchalskiego 25,

    cena wywoławcza 32 100 zł, wadium 4.000 zł,

3. numer 2033 o powierzchni 469 m2, ul. W. Puchalskiego 21,

   cena wywoławcza 34 900 zł, wadium 4.000 zł,

4. numer 2034 i 2035/1 o powierzchni 594 m2, ul. W Puchalskiego 19,

    cena wywoławcza 43 700 zł, wadium 5 000 zł,

5. numer 2039 o powierzchni 370 m2, ul. Wodzickiego 18,

    cena wywoławcza 26 400, wadium 3 000 zł,

6. numer 2082/2 o powierzchni 385 m2, ul. Gliniana 36, KW Nr BI1B/00057539/9,

    cena wywoławcza 25 900, wadium 3 000 zł.   

 

         Do ceny każdej z działek osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – 23%.

         Działki położone są w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego; wszelka działalność inwestycyjna na tym terenie wymaga uzgodnienia z Dyrekcją NPN.

         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium przelewem bądź bankowym dowodem wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Łapach Nr 92 1540 1216 2001 4405 3110 0006 do dnia 8 listopada 2013 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

         Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

         Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łapach, ul. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

         Treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej tut. Urzędu www.lapy.podlasie.pl.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2013-10-02

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2013-10-02

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-08-25

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2013-10-02