Data 2013-08-21
Tytuł Łapy - działki do sprzedaży na osiedlu "Barwiki"

 

I N F O R M A C J A O WYKAZIE

Burmistrz Łap informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Łapach, ul. Sikorskiego 24 zostanie wywieszony na 21 dni, tj. od dnia 23 sierpnia 2013 roku do dnia 12 września 2013 roku wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Łapy, obejmujący działki położone w Łapach na osiedlu „Barwiki”, oznaczone numerami geodezyjnymi: 2015, 2031, 2033, 2034, 2035/1, 2039 i 2082/2.

Wszelkich informacji na temat nieruchomości udziela Referat  Nieruchomości tut. Urzędu, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51 w. 301 i 302.

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Burmistrz Łap informuje, że w dniu 14 listopada 2013 r. godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

                                                              

na sprzedaż niezabudowanych działek, położonych w Łapach na osiedlu „Barwiki”, stanowiących własność Gminy Łapy, posiadających urządzoną księgę wieczystą KW Nr BI1B/00038969/3, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, bliźniaczą i szeregową wraz z ogrodami:

1. numer 2015 powierzchni 454 m2, ul. W. Puchalskiego 32,     

    cena wywoławcza 33 800 zł, wadium 4.000 zł,

2. numer 2031 o powierzchni 431 m2, ul. W. Puchalskiego 25,

    cena wywoławcza 32 100 zł, wadium 4.000 zł,

3. numer 2033 o powierzchni 469 m2, ul. W. Puchalskiego 21,

   cena wywoławcza 34 900 zł, wadium 4.000 zł,

4. numer 2034 i 2035/1 o powierzchni 594 m2, ul. W Puchalskiego 19,

    cena wywoławcza 43 700 zł, wadium 5 000 zł,

5. numer 2039 o powierzchni 370 m2, ul. Wodzickiego 18,

    cena wywoławcza 26 400, wadium 3 000 zł,

6. numer 2082/2 o powierzchni 385 m2, ul. Gliniana 36, KW Nr BI1B/00057539/9,

    cena wywoławcza 25 900, wadium 3 000 zł.   

 

         Do ceny każdej z działek osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – 23%.

         Działki położone są w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego; wszelka działalność inwestycyjna na tym terenie wymaga uzgodnienia z Dyrekcją NPN.

         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium przelewem bądź bankowym dowodem wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Łapach Nr 92 1540 1216 2001 4405 3110 0006 do dnia 8 listopada 2013 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

         Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

         Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łapach, ul. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

         Treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej tut. Urzędu www.lapy.podlasie.pl.

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

         Burmistrz Łap informuje, że w dniu 14 listopada 2013 roku w siedzibie tut. Urzędu w Łapach, ul. Sikorskiego 24 został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych  nieruchomości położonych w Łapach, stanowiących własność Gminy Łapy, posiadających urządzoną księgę wieczystą  KW Nr BI1B/00038969/3:

1. numer 2015 powierzchni 454 m2, ul. W. Puchalskiego 32,    

    cena wywoławcza 33 800 zł,

2. numer 2031 o powierzchni 431 m2, ul. W. Puchalskiego 25,

    cena wywoławcza 32 100 zł,

3. numer 2033 o powierzchni 469 m2, ul. W. Puchalskiego 21,

   cena wywoławcza 34 900 zł,

4. numer 2034 i 2035/1 o powierzchni 594 m2, ul. W Puchalskiego 19,

    cena wywoławcza 43 700 zł,

5. numer 2039 o powierzchni 370 m2, ul. Wodzickiego 18,

    cena wywoławcza 26 400,

oraz  numer 2082/2 o powierzchni 385 m2, ul. Gliniana 36, KW Nr

    BI1B/00057539/9, cena wywoławcza 25 900.

 

Do przetargu dopuszczono  2 osoby, które wpłaciły wadium.

Przetarg na sprzedaż działki nr 2031 wygrali Joanna i Zbigniew małż. Łupińscy, którzy zaproponowali cenę 32 430 zł.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 2039 wygrali Ewa i Tomasz małż. Wojtulewicz,  którzy zaproponowali cenę 26 670 zł.

Do ceny działek osiągniętych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – 23%.

Działki nr: 2015, 2033, 2034, 2035/1 i 2082/2  nie zostały sprzedane z uwagi na brak chętnych.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2013-08-21

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2013-11-26

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2013-08-21