Ogłoszenie z dnia 2014-06-24 - Łapy, ul. Długa, Gąsówka Oleksin - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Data 2014-06-24
Tytuł Łapy, ul. Długa, Gąsówka Oleksin - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Burmistrz Łap informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Sikorskiego 24 zostanie wywieszony na 21 dni tj. od dnia 27 czerwca 2014 roku do dnia 17 lipca 2014 roku wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łapy, przeznaczonych do sprzedaży:

  • nr 160/4, położonej we wsi Gąsówka Oleksin,
  • nr 388, położonej w Łapach przy ulicy Długiej.

 

Wszelkich informacji na temat nieruchomości udziela Referat Nieruchomości tut. Urzędu, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51 w. 301 i 302.


OGŁOSZENIE

Burmistrz Łap informuje, że w dniu 8 października 2014 r. godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony

   

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 160/4 o powierzchni 0,0599 ha, położonej we wsi Gąsówka-Oleksin, stanowiącej własność Gminy łapy, posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr BI1B/00088189/6, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego leżącej na terenach przeznaczonych pod zlewnię mleka, który może ulec przekształceniom na inny rodzaj usług związanych z obsługą i przetwórstwem rolno-spożywczym. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem zlewni mleka o powierzchni użytkowej 61,60 m2.

 

Cena wywoławcza – 29 200 zł,  wadium – 3 000 zł

 

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzeniu.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 92 1540 1216 2001 4405 3110 0006 do dnia 2 października 2014 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

 

Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łapach, ul. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51 w. 301 i 302.

 

Treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej tut. Urzędu www.lapy.podlasie.pl.


Burmistrz Łap informuje, że na dzień 8 października 2014 roku został ogłoszony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej  nieruchomości położonej w Gąsówce-Oleksin, oznaczonej numerem geodezyjnym 160/4 powierzchni 599 m2, stanowiącej własność Gminy Łapy, posiadającej urządzoną księgę wieczystą  KW Nr BI1B/00088189/6.

 

Cena wywoławcza –  29 200 zł.

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie zaoferował ceny wyższej od ceny wywoławczej.

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-06-24

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2014-10-16

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-06-24