Ogłoszenie z dnia 2014-10-29 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na przekazanie w najem zabudowanej nieruchomości budynkiem warsztatowym (hala) dawnego ZNTK

Data 2014-10-29
Tytuł Pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na przekazanie w najem zabudowanej nieruchomości budynkiem warsztatowym (hala) dawnego ZNTK

OGŁOSZENIE

Burmistrz Łap informuje, że 8 grudnia 2014 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony

pierwszy przetarg ustny nieograniczony,

na przekazanie w najem zabudowanej nieruchomości budynkiem warsztatowym (hala) dawnego ZNTK, oznaczonej numerem geodezyjnym 372/32 przy ul. Nilskiego-Łapińskiego w Łapach o powierzchni ok. 600 m2, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 05.12.2089r., posiadającej urządzoną księgę wieczystą  KW BI1B/00101094/1.

Cena wywoławcza miesięcznej opłaty z tytułu najmu hali – 2 160 zł

Wadium - 200 zł

Do ceny najmu osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – 23%

Czynsz ustalony w wyniku przetargu nie obejmuje innych opłat.

Nieruchomość wolna jest od długów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeniu w rozporządzaniu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach w Banku Ochrony Środowiska S.A. nr 92 1540 1216 2001 4405 3110 0006 do 1 grudnia 2014 r. Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.

Wadium zalicza się na poczet opłaty czynszu z tytułu najmu.

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łapach, ul. Sikorskiego 24, pokój 304, tel. 85 715 22 51 wew. 304.

Treść ogłoszenia została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej www.lapy.podlasie.pl

 


 

INFORMACJA 

 

          Burmistrz Łap informuje, że pierwszy przetarg ustny, nieograniczony, na przekazanie

w najem zabudowanej nieruchomości budynkiem warsztatowym (hala) dawnego ZNTK, oznaczonej numerem geodezyjnym 372/32 przy ul. Nilskiego-Łapińskiego w Łapach o powierzchni ok. 600 m2, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 05.12.2089r., posiadającej urządzoną księgę wieczystą  KW BI1B/00101094/1 nie odbył się z uwagi na brak wpłat wadium w wyznaczonym terminie.

            Treść ogłoszenia została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej www.lapy.podlasie.pl

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-10-29

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2014-12-09

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-10-29