Ogłoszenie z dnia 2015-04-20 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Łapy, położonych w Łapach w rejonie ulicy Długiej

Data 2015-04-20
Tytuł Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Łapy, położonych w Łapach w rejonie ulicy Długiej

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Łap informuje, że w dniu 29 maja 2015 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony

   

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Łapy, położonych w Łapach
w rejonie ulicy Długiej, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  1. 559/3 o powierzchni 931 m2

Cena wywoławcza – 75 000 zł, wadium – 7 500 zł

  1. 559/4 o powierzchni 932 m2

Cena wywoławcza – 75 000 zł, wadium – 8 000 zł

  1. 559/5 o powierzchni 1042 m2

Cena wywoławcza – 83 500 zł, wadium – 8 500 zł

 

Działki położone są bezpośrednio przy nowo wybudowanej drodze gminnej, łącznik ulicy Długiej i Żwirki i Wigury.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr BI1B/00041874/4.

Do ceny każdej z nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą
i bliźniaczą z usługami towarzyszącymi i zielenią, w ramach których dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi, realizowanymi
w formie funkcji wbudowanej w budynki mieszkalne bądź jako obiekty wolnostojące.

Nieruchomości wolne są od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń
w rozporządzeniu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 92 1540 1216 2001 4405 3110 0006 do dnia 25 maja 2015 roku – w tytule przelewu należy wpisać numer działki, na którą wpłacane jest wadium.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łapach, ul. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

Treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łapy.


 

INFORMACJA

 

Informuję, że w dniu 29 maja 2015 roku odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Łapy, położonych
w Łapach w rejonie ulicy Długiej, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  1. 559/3 o powierzchni 931 m2

Cena wywoławcza – 75 000 zł

  1. 559/4 o powierzchni 932 m2

Cena wywoławcza – 75 000 zł

  1. 559/5 o powierzchni 1042 m2

Cena wywoławcza – 83 500 zł

 

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr BI1B/00041874/4.

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

 

Łapy, dnia 01-06-2015

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2015-04-20

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-06-01

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2015-04-20