Ogłoszenie z dnia 2015-03-27 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na przekazanie w najem dwóch miejsc o powierzchni 6,50 m2 każde, w nowo wyremontowanej poczekalni budynku dworca PKP

Data 2015-03-27
Tytuł Pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na przekazanie w najem dwóch miejsc o powierzchni 6,50 m2 każde, w nowo wyremontowanej poczekalni budynku dworca PKP

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Łap informuje, że 5 maja 2015 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony,

 

na przekazanie w najem dwóch miejsc o powierzchni 6,50 m2 każde, w nowo wyremontowanej poczekalni budynku dworca PKP, pod prowadzenie drobnej działalności gospodarczej (pomieszczenia nie spełniają warunków do prowadzenia działalności gastronomicznej). Urząd Miejski w Łapach zastrzega sobie prawo do zaakceptowania rodzaju prowadzonej działalności z uwagi na specyfikę miejsca.

Powierzchniom nadano numery porządkowe, poczynając od wejścia do poczekalni, po lewej stronie, odpowiednio I i II.

Budynek dworca posadowiony jest przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 17 na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 230/112, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr KWBI1B/00114066/0.

Cena wywoławcza miesięcznej opłaty brutto z tytułu najmu powierzchni wynosi – 130 zł

Wadium - 100 zł

Czynsz ustalony w wyniku przetargu obejmuje koszty mediów.

Nieruchomość wolna jest od długów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeniu w rozporządzaniu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach w Banku Ochrony Środowiska S.A. nr 92 1540 1216 2001 4405 3110 0006 do 29 kwietnia 2015 r. W tytule przelewu należy wskazać numer powierzchni, którego wadium dotyczy. Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.

Wadium zalicza się na poczet opłaty czynszu z tytułu najmu.

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łapach, ul. Sikorskiego 24, pokój 303, tel. 85 715 22 51 wew. 303.

Treść ogłoszenia została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej www.lapy.podlasie.pl


 

INFORMACJA

Burmistrz Łap informuje, że 5 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. gen. Władysława Sikorskiego 24 został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na przekazanie w najem powierzchni w budynku dworca PKP, posadowionym przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 17 na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 230/112, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr KWBI1B/00114066/0.

Cena wywoławcza miesięcznej opłaty z tytułu najmu – 130 zł brutto.

Do przetargu na powierzchnię oznaczoną numerem I  dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium w terminie.

Przetarg na przekazanie w najem pomieszczenia nr I wygrał Pan Daniel Gołaszewski, który zaproponował cenę wyższą o jedno postąpienie, tj. 135 zł.

Cena osiągnięta w przetargu zawiera podatek VAT oraz obejmuje koszty mediów.

Łapy, 13 maja 2015 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2015-03-27

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-05-13

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2015-03-27