Ogłoszenie z dnia 2015-03-27 - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Łapy, położonych w Łapach na osiedlu „Barwiki”

Data 2015-03-27
Tytuł Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Łapy, położonych w Łapach na osiedlu „Barwiki”

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Łap informuje, że w dniu 14 maja 2015 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony

   

drugi przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Łapy, położonych w Łapach na osiedlu „Barwiki”, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  1. 2033 o powierzchni 469 m2, 2034 o powierzchni 460 m2 i 2035/1 o powierzchni 134 m2 – ul. Włodzimierza Puchalskiego, księga wieczysta nr BI1B/00038969/3

Cena wywoławcza – 80 000 zł, wadium – 8 000 zł

  1. 2015 o powierzchni 454 m2 – ul. Włodzimierza Puchalskiego 32, księga wieczysta
    nr BI1B/00038969/3

Cena wywoławcza – 38 000 zł, wadium – 4 000 zł

  1. 2082/2 o powierzchni 385 m2 – ul. Gliniana 36, księga wieczysta nr BI1B/00057539/9

Cena wywoławcza – 27 000 zł, wadium – 3 000 zł

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, bliźniaczą i szeregową wraz z ogrodami. Dozwolone jest przeznaczenie części terenu lub obiektów pod usługi stanowiące uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego.

Działki położone są w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego, wszelka działalność inwestycyjna na tym terenie wymaga uzgodnień z Dyrekcją NPN.

 

Do ceny każdej z nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
- 23%.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 14 stycznia 2015r.

 

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń
w rozporządzeniu.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 92 1540 1216 2001 4405 3110 0006 do dnia 8 maja 2015 roku – w tytule przelewu należy wpisać na jaką nieruchomość wpłacane jest wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

 

Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łapach,
ul. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

 

Treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łapy oraz na stronie internetowej www.lapy.podlasie.pl.

 


 

INFORMACJA

 

Burmistrz Łap informuje, że na dzień 14 maja 2015 roku został ogłoszony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Łapy, położonych w Łapach na osiedlu „Barwiki”, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

  1. 2033 o powierzchni 469 m2, 2034 o powierzchni 460 m2 i 2035/1 o powierzchni 134 m2 – ul. Włodzimierza Puchalskiego, księga wieczysta nr BI1B/00038969/3

Cena wywoławcza – 80 000 zł

  1. 2015 o powierzchni 454 m2 – ul. Włodzimierza Puchalskiego 32, księga wieczysta
    nr BI1B/00038969/3

Cena wywoławcza – 38 000 zł

  1. 2082/2 o powierzchni 385 m2 – ul. Gliniana 36, księga wieczysta nr BI1B/00057539/9

Cena wywoławcza – 27 000 zł

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 14 stycznia 2015 roku.

Do przetargu została dopuszczona jedna osoba, która wpłaciła wadium.

Przetarg na sprzedaż działek nr 2033, 2034 i 2035/1 o powierzchni ogólnej 1063 m2 wygrał Pan Marcin Roszkowski, który zaproponował najwyższą cenę tj. 80 800 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy osiemset złotych). Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony VAT – 23%, tj. 18 584 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote).

Przetarg na działki nr 2015 i 2082/2 zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

 

Łapy, 2015-05-22

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2015-03-27

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-05-26

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2015-03-27