Ogłoszenie z dnia 2015-05-28 - Przetarg - ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek ewidencyjnych o nr: 102/12 o pow. 0,0780 ha oraz 102/19 o pow. 1,0595 ha (KW Nr BI1B/00193318/9), położonych w obrębie Łapy-Łynki, gmina Łapy.

Data 2015-05-28
Tytuł Przetarg - ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek ewidencyjnych o nr: 102/12 o pow. 0,0780 ha oraz 102/19 o pow. 1,0595 ha (KW Nr BI1B/00193318/9), położonych w obrębie Łapy-Łynki, gmina Łapy.

Ogłoszenie o przetargu

 

Informacja o wyborze oferty

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa,
KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 526-030-02-04,
Kapitał zakładowy: 5.274.846.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 5.274.846.000,00 zł,

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 1/ŁP/2015 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie
na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonego
w czasopiśmie Dziennik Gazeta Prawna Nr 103 w dniu 29.05.2015 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Ecolette Sp. z o. o.
z siedzibą w Białymstoku
ul. Wiadukt 5B/91, 15-327 Białystok
wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem KRS 0000550534.

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2015-05-28

Modyfikujący: Damian Porowski

Data modyfikacji: 2015-08-13

Opublikował: Damian Porowski

Data publikacji: 2015-05-28