Ogłoszenie z dnia 2016-08-23 - Przetarg w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Data 2016-08-23
Tytuł Przetargu w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Przetarg w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek ewidencyjnych o nr: 102/17 o pow. 1,2560 ha oraz 102/18 o pow. 1,1998 ha położonych w obrębie Łapy-Łynki, gmina Łapy.Przetargu w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek ewidencyjnych o nr: 102/17 o pow. 1,2560 ha oraz 102/18 o pow. 1,1998 ha położonych w obrębie Łapy-Łynki, gmina Łapy.


Informacja Przetarg 2/ŁP/2016

 

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.286.215.000,00 zł, Kapitał wpłacony:5.286.215.000,00 zł,

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

informuje, iż przetarg łączny nr 2/ŁP/2016 mający na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek ewidencyjnych o nr: 102/17 o pow. 1,2560 ha oraz 102/18 o pow. 1,1998 ha, położonych w obrębie Łapy-Łynki, gmina Łapy, ogłoszony w gazecie Puls Biznesu Nr 160 w dniu 23 sierpnia 2016 r. nie doszedł do skutku z uwagi na brak ofert.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-10-26

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-08-23