Ogłoszenie z dnia 2020-05-08 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości przy ul. Wodzickiego w Łapach

Podmiot ogłaszający Urząd Miejski w Łapach
Data 2020-05-08
Tytuł Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości przy ul. Wodzickiego w Łapach

Informacja o wyniku przetargu

 

Informuję, że 19 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiej w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerem geodezyjnym 2051/1 o powierzchni 450 m2, położonej w Łapach przy
ul. Wodzickiego (obręb Łapy I). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  nr BI1B/00038969/3.

 

Cena wywoławcza – 55 000 zł

 

Do przetargu zostało dopuszczonych pięć osób, które wpłaciły wadium.

Przetarg wygrał Wojciech Trzaska, który zaproponował najwyższą cenę 85 350 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych). Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony VAT - 23%, w wysokości 19 630,50 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych pięćdziesiąt groszy).

 

Łapy, 29.06.2020 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Bartosz Mikołajczyk

Data wytworzenia: 2020-05-08

Wprowadzający: Bartosz Mikołajczyk

Modyfikujący: Bartosz Mikołajczyk

Data modyfikacji: 2020-06-29

Opublikował: Bartosz Mikołajczyk

Data publikacji: 2020-05-08