Ogłoszenie z dnia 2012-08-02 - Konsultacje społeczne w formie zgłaszania pisemnych uwag do projektu „Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Gminy Łapy z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017”

Data 2012-08-02
Tytuł Konsultacje społeczne w formie zgłaszania pisemnych uwag do projektu „Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Gminy Łapy z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017”

Burmistrza Łap
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie zgłaszania pisemnych uwag do projektu
„Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Gminy Łapy z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017”

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 6 sierpnia 2012 r. do dnia 20 sierpnia 2012 r. do godz. 15:30, w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, który będzie dostępny do pobrania:

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łapach  - www.lapy.podlasie.pl (wejście przez banner „Konsultacje społeczne”), a także w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łapach, pok. 103  w godzinach pracy urzędu.

Propozycje, uwagi i opinie można przekazać:

  • drogą elektroniczną na adres Koordynatora projektu: adamignaczuk@wp.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy,
  • do skrzynki umieszczonej w holu głównym w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach.

Projekt „Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Gminy Łapy z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017” udostępniony będzie:

  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łapach – www.lapy.podlasie.pl, a także
  • w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach w godzinach pracy urzędu.

W okresie konsultacji wyjaśnień będzie udzielał Konsultant Daniel Dragan (nr tel. 501 608 624).

Uwaga:

Propozycje, uwagi i opinie przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych, złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu po godz. 15:30 w dniu 20 sierpnia 2012 r.

nie będą uwzględnione.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-08-02

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2017-03-21

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-08-02