Ogłoszenie z dnia 2013-02-01 - Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Łapy z zakresu kultury, oświaty, sportu i zdrowia na 2013 r.

Data 2013-02-01
Tytuł Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Łapy z zakresu kultury, oświaty, sportu i zdrowia na 2013 r.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Łapy z zakresu kultury, oświaty, sportu i zdrowia na 2013 r.

 

W odpowiedzi na konkurs do dnia 18.01.2013 r. wpłynęło 31 ofert.

 

Burmistrz Łap zatwierdził wyniki oceny przedstawione przez Komisję Konkursową.

Łączna pula przyznanego dofinansowania wynosi 258 500 zł.

           

Na podstawie kryteriów zawartych w Regulaminie konkursu Komisja Konkursowa poszczególnym oferentom przyznała następujące ilości punktów:

 

Lp.

NAZWA OFERENTA

TYTUŁ ZADANIA

Punktacja

1

Klub Sportowy „POGOŃ” Łapy

Wychowanie przez sport poprzez organizację szkolenia młodzieży oraz organizacja imprez sportowych w dyscyplinie piłka nożna

78

2

Uczniowski Klub Sportowy „Narew”

Organizacja działalności sportowej UKS Narew Łapy w 2013

72

3

Uczniowski Klub Sportowy „Łapa”

Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „Łapa”

67

4

Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”

Przygotowanie sportu dzieci i młodzieży poprzez udział i organizację zawodów  miejskich, wojewódzkich oraz ogólnopolskich w koszykówce dziewcząt i chłopców

66

5

Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne PETRUS

Udział i przygotowanie drużyny „Petrus – Łapy” w rozgrywkach piłki nożnej w Podlaskim Związku Piłki Nożnej

65

6

Stowarzyszenie Przyjaciół Osse

Wakacje z Zieloną siłownią w Łapach (Osse)

62

7

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Krzyża w Łapach

Łączmy zabawę dzieci z integracją

61

8

Stowarzyszenie Edukacyjne „Łapska Dwójka”

Zajęcia lekkiej atletyki

58

9

Ochotnicza Staż Pożarna w Uhowie

Wioska internetowa – kształcenie na odległość

57

10

Stowarzyszenie "Impuls"

Przedszkolaki pływają

56

11

Stowarzyszenie „Szkoła bez Barier”

VI Jesienny uliczny bieg od Karolka do Karola

55

12

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich „Otwórzmy Bramy”

„AKTYWNE LATO HARCERZY” – aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Łapy

52

13

Łapskie Towarzystwo Regionalne

Losy mieszkańców Łap na tle dramatów historii

52

14

Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP LO Łapy”

Propagowanie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Łap

52

15

Stowarzyszenie „Szkoła bez Barier”

Powszechna nauka pływania 2013

39

16

Stowarzyszenie Przyjaciół Osse

Uczę się i bawię – nauka i doskonalenie pływania dzieci z Łap (Osse)

39

17

Proekona Narwiańskie Stowarzyszenie Społeczno-Ekologiczne w Łapach-Szołajdach

Narwiański Zajazd Szlachecki – IV Zjazd Rodu Łapińskich

39

18

Stowarzyszenie „Fabryka Rozwoju Lokalnego”

Zajęcia sportowe dla uczniów 2013

39

19

Stowarzyszenie Szansa dla Gimnazjum

"Każdy pływać może"

39

20

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Krzyża w Łapach

Opera bliżej nas – II edycja

38

21

Stowarzyszenie Edukacyjne „Łapska Dwójka”

„A w wakacje … badminton”

34

22

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Łapach

Spędzamy wolny czas w naszej świetlicy w Łapach (Osse)

34

23

Stowarzyszenie Edukacyjne „Łapska Dwójka”

Tuwimowo – obchody Roku Tuwima w Szkole Podstawowej nr 2

32

24

Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku

Senior i Junior na tropie skarbu

32

25

Stowarzyszenie „Łapski ogólniak”

Zdrowie to kapitał

32

26

Stowarzyszenie „Szkoła bez Barier”

Poszukiwacze Skarbów Podlasia

32

27

Stowarzyszenie KUL-TURYSTA

XVI Łapski Tydzień Teatru – ogólnopolskie konfrontacje teatralne

31

28

Stowarzyszenie KUL-TURYSTA

Kolejarskie Majówki

31

29

Stowarzyszenie KUL-TURYSTA

Centrum działań Twórczych - SALKA

31

30

Stowarzyszenie KUL-TURYSTA

Ognisko muzyczne „MUZYKOMANIA” – I edycja

31

31

Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku

Z wędką przez Świat przeciwko nudzie

31

 

 

Komisja rekomendowała następujące kwoty dofinansowania projekty, które otrzymały powyżej 40 pkt.:

 

Lp.

NAZWA OFERENTA

TYTUŁ ZADANIA

Dotacja

1

Klub Sportowy „POGOŃ” Łapy

Wychowanie przez sport poprzez organizację szkolenia młodzieży oraz organizacja imprez sportowych w dyscyplinie piłka nożna

160 000,00

2

Uczniowski Klub Sportowy „Narew”

Organizacja działalności sportowej UKS Narew Łapy w 2013

41 000,00

3

Uczniowski Klub Sportowy „Łapa”

Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „Łapa”

18 000,00

4

Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”

Przygotowanie sportu dzieci i młodzieży poprzez udział i organizację zawodów  miejskich, wojewódzkich oraz ogólnopolskich w koszykówce dziewcząt i chłopców

9 000,00

5

Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne PETRUS

Udział i przygotowanie drużyny „Petrus – Łapy” w rozgrywkach piłki nożnej w Podlaskim Związku Piłki Nożnej

8 000,00

6

Stowarzyszenie Przyjaciół Osse

Wakacje z Zieloną siłownią w Łapach (Osse)

5 000,00

7

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Krzyża w Łapach

Łączmy zabawę dzieci z integracją

4 000,00

8

Stowarzyszenie Edukacyjne „Łapska Dwójka”

Zajęcia lekkiej atletyki

2 500,00

9

Ochotnicza Staż Pożarna w Uhowie

Wioska internetowa – kształcenie na odległość

2 500,00

10

Stowarzyszenie "Impuls"

Przedszkolaki pływają

2 500,00

11

Stowarzyszenie „Szkoła bez Barier”

VI Jesienny uliczny bieg od Karolka do Karola

2 000,00

12

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich „Otwórzmy Bramy”

„AKTYWNE LATO HARCERZY” – aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Łapy

2 000,00

13

Łapskie Towarzystwo Regionalne

Losy mieszkańców Łap na tle dramatów historii

1 000,00

14

Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP LO Łapy”

Propagowanie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Łap

1 000,00

 

 

 

258 500,00

 

Oceny złożonych ofert dokonała Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 319/13 Burmistrza Łap z dnia 18 stycznia 2013 r. w składzie:

 

 1. Przewodniczący Komisji Konkursowej – Zdzisław Jabłoński,
 2. Członek Komisji Konkursowej – Anna Marta Sokół,              
 3. Członek Komisji Konkursowej – Urszula Jabłońska,
 4. Członek Komisji Konkursowej – Sławomir Puścian,
 5. Członek Komisji Konkursowej – Janusz Jamiołkowski,
 6. Członek Komisji Konkursowej – Krystyna Grabowska,
 7. Członek Komisji Konkursowej – Wiesław Szustak,

 

Komisja konkursowa oceniała jakość ofert zgodnie z przyjętym regulaminem konkursu uwzględniając następujące kryteria:

 1. Merytoryczna wartość oferty.
 2. Społeczne znaczenie inicjatywy.
 3. Udział środków własnych oraz wielkość pozyskanych środków z innych źródeł.
 4. Ocenę kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, efektywności oraz oszczędności.
 5. Zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta.
 6. Objęcia zadaniem jak największej liczby osób – mieszkańców Gminy Łapy.

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2013-02-01

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2013-02-01

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2013-02-01