Ogłoszenie z dnia 2014-02-04 - Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu na wspieranie realizacji zadań Gminy Łapy z zakresu kultury, oświaty, sportu i zdrowia na 2014 r.

Data 2014-02-04
Tytuł Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu na wspieranie realizacji zadań Gminy Łapy z zakresu kultury, oświaty, sportu i zdrowia na 2014 r.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu na wspieranie realizacji zadań Gminy Łapy z zakresu kultury, oświaty, sportu i zdrowia na 2014 r.

 

W odpowiedzi na konkurs do dnia 20 stycznia 2014 r. wpłynęło 27 ofert.

 

Spośród złożonych  27 ofert 6 dotyczyło wspierania realizacji zadań Gminy Łapy w zakresie sportu kwalifikowanego i były to oferty:

 

 1. Uczniowski Klub Sportowy "Narew" Łapy - Organizacja działalności sportowej UKS "NAREW" Łapy w 2014
 2. Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne "PETRUS" - Udział i przygotowanie drużyny "PETRUS-Łapy" w rozgrywkach piłki nożnej w Podlaskim Związku Piłki Nożnej
 3. UKS Akademia Siatkówki Łapy - Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS Akademia Siatkówki Łapy
 4. Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" - Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego "ŁAPA"
 5. Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" Łapy - Propagowanie sportu dzieci i młodzieży poprzez udział i organizację zawodów miejskich, wojewódzkich oraz ogólnopolskich w koszykówce dziewcząt i chłopców
 6. Klub Sportowy "POGOŃ" Łapy - Wychowanie przez sport poprzez organizację szkolenia młodzieży oraz organizacja imprez sportowych w dyscyplinie piłka nożna

 

 Natomiast pozostałych 21 złożonych ofert dotyczyło wspierania realizacji zadań Gminy Łapy w zakresie zadań innych niż sport kwalifikowany:

 

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Osse - Zielona siłownia w Łapach (Osse)
 2. Stowarzyszenie "Szansa dla Gimnazjum w Łapach" - Aktywny w szkole - aktywny
   w życiu
 3. Fundacja Aktywizacja - Warsztaty fotograficzno-archiwistyczne dla młodzieży "A wolność krzyżami się mierzy - Dokumentacja krzyży przydrożnych i wotywnych na terenie gminy Łapy"
 4. Fundacja Aktywizacja - Aktywizacja narwiańskich społeczności lokalnych
 5. Klub Sportowy MINOTAUR - Prowadzenie zajęć kulturystycznych oraz podnoszenie ciężarów na siłowni
 6. Fundacja Aktywizacja - Przedszkolaki pływają
 7. Stowarzyszenie "Szkoła bez barier" - Podlasie to nasz świat
 8. Stowarzyszenie "Nasze Łapy - twoja przyszłość" - Z kulturą za pan brat
 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Uhowie - Wioska internetowa - kształcenie na odległość
 10. Łapskie Towarzystwo Regionalne im. ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego - Historia Życia. Losy mieszkańców Łap na tle dramatów historii. Opracowanie biografii mieszkańców Łap - 2 części
 11. Stowarzyszenie Radio "Pomost" - Międzynarodowy festiwal bluesowo-rockowy
 12. Stowarzyszenie "RAZEM DLA UHOWA" - Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów 2014
 13. Białostocki Klub Sportowy Podlasie4G - Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych w  zakresie strzelectwa sportowego w Gminie Łapy
 14. Stowarzyszenie Szkoła Bez Barier w Łapach - VII Jesienny uliczny bieg od Karolka do Karola
 15. Uniwersytet Trzeciego Wieku -  Życie darem, zdrowie bogactwem - aktywnie w trzeci wiek
 16. Stowarzyszenie Edukacyjne "Łapska Dwójka" - Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia oraz wspieranie turystyki pieszej i rowerowej
 17. Stowarzyszenie Edukacyjne "Łapska Dwójka" - Łapskie pomniki pamięci - gra miejska
 18. Stowarzyszenie Edukacyjne "Łapska Dwójka" - A w wakacje …badminton
 19. Stowarzyszenie Edukacyjne "Łapska Dwójka" - Wakacyjne spotkania ze sztuką
 20. Stowarzyszenie "Nasza Płonka" - Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów w Płonce Kościelnej
 21. Stowarzyszenie Fabryka Rozwoju Lokalnego - Aktywne wakacje nad Narwią

 

Burmistrz Łap zatwierdził wyniki oceny przedstawione przez Komisję Konkursową. Łączna pula przyznanego dofinansowania wynosi 292 600 zł.

 

O wyłączenie z oceny oferty Stowarzyszenia Fabryki Rozwoju Lokalnego - Aktywne wakacje nad Narwią oraz oferty Stowarzyszenie Przyjaciół Osse - Zielona siłownia w Łapach (Osse) poprosiła Pani Urszula Jabłońska, Sekretarz Gminy. Komisja Konkursowa pozytywnie ustosunkowała się do prośby Pani Sekretarz, która nie oceniała ww. ofert.

 

Na podstawie kryteriów zawartych w Regulaminie konkursu Komisja Konkursowa poszczególnym oferentom przyznała następujące ilości punktów:

 

- w zakresie sportu kwalifikowanego:

 

L.p.

NAZWA OFERENTA

TYTUŁ ZADANIA

Punktacja

 

1.

Klub Sportowy "POGOŃ" Łapy

Wychowanie przez sport poprzez organizację szkolenia młodzieży oraz organizacja imprez sportowych w dyscyplinie piłka nożna

 

82, 43 pkt.

2.

Uczniowski Klub Sportowy "Narew" Łapy

Organizacja działalności sportowej UKS "NAREW" Łapy w 2014

 

78,71 pkt.

3.

Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA"

Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS Akademia Siatkówki Łapy

 

76,86 pkt.

4.

 

UKS Akademia Siatkówki Łapy

Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS Akademia Siatkówki Łapy

 75,29 pkt.

5.

 

Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne "PETRUS"

Udział i przygotowanie drużyny "PETRUS-Łapy" w rozgrywkach piłki nożnej w Podlaskim Związku Piłki Nożnej

73,86 pkt.

6.

 

Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" Łapy

Propagowanie sportu dzieci i młodzieży poprzez udział i organizację zawodów miejskich, wojewódzkich oraz ogólnopolskich w koszykówce dziewcząt i chłopców

73,86 pkt.

 

 

Komisja rekomendowała następujące kwoty dofinansowania na projekty, które otrzymały powyżej 63 pkt. w zakresie sportu kwalifikowanego. Łączna pula przyznanego dofinansowania w tym zakresie wynosi: 259 600 zł.

 

 L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa projektu

Wysokość dofinansowania

1.

Klub Sportowy "POGOŃ" Łapy

Wychowanie przez sport poprzez organizację szkolenia młodzieży oraz organizacja imprez sportowych w dyscyplinie piłka nożna

161 000

2.

Uczniowski Klub Sportowy "Narew" Łapy

Organizacja działalności sportowej UKS "NAREW" Łapy w 2014

42 000

3.

Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA"

Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS Akademia Siatkówki Łapy

19 000

4.

UKS Akademia Siatkówki Łapy

Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS Akademia Siatkówki Łapy

17 600

5.

Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne "PETRUS"

Udział i przygotowanie drużyny "PETRUS-Łapy" w rozgrywkach piłki nożnej w Podlaskim Związku Piłki Nożnej

10 000

6.

Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" Łapy

Propagowanie sportu dzieci i młodzieży poprzez udział i organizację zawodów miejskich, wojewódzkich oraz ogólnopolskich w koszykówce dziewcząt i chłopców

10 000

Łącznie:

259 600 zł

 

 

Na podstawie kryteriów zawartych w Regulaminie konkursu Komisja Konkursowa poszczególnym oferentom przyznała następujące ilości punktów:

 

- w zakresie zadań innych niż  sport kwalifikowany:

 

L.p.

NAZWA OFERENTA

TYTUŁ ZADANIA

Punktacja

 

1.

 

Stowarzyszenie Fabryka Rozwoju Lokalnego

Aktywne wakacje nad Narwią

 81,00 pkt.

2.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Osse

Zielona siłownia w Łapach (Osse)

 79,83 pkt.

3.

 

Łapskie Towarzystwo Regionalne im. ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego

Historia Życia. Losy mieszkańców Łap na tle dramatów historii. Opracowanie biografii mieszkańców Łap - 2 części

 79,57 pkt.

4.

 

Stowarzyszenie "Nasza Płonka"

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów w Płonce Kościelnej

 77,29 pkt.

5.

 

Stowarzyszenie Edukacyjne "Łapska Dwójka"

Wakacyjne spotkania ze sztuką

 71,00 pkt.

6.

 

Stowarzyszenie "RAZEM DLA UHOWA"

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów 2014

67,86  pkt.

7.

 

Stowarzyszenie Szkoła Bez Barier w Łapach

VII Jesienny uliczny bieg od Karolka do Karola

 66,86 pkt.

8.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Uhowie

Wioska internetowa - kształcenie na odległość

 64,00 pkt.

9.

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Życie darem, zdrowie bogactwem - aktywnie w trzeci wiek

42,00 pkt.

10.

 

Stowarzyszenie Edukacyjne "Łapska Dwójka"

 

Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia oraz wspieranie turystyki pieszej i rowerowej

 41,43 pkt.

11.

 

Stowarzyszenie "Nasze Łapy - twoja przyszłość"

Z kulturą za pan brat

 39,86 pkt.

12.

 

Stowarzyszenie "Szkoła bez barier"

Podlasie to nasz świat

 39,86 pkt.

13.

 

Fundacja Aktywizacja

Warsztaty fotograficzno-archiwistyczne dla młodzieży "A wolność krzyżami się mierzy - Dokumentacja krzyży przydrożnych i wotywnych na terenie gminy Łapy"

 

 39,57 pkt.

14.

 

Fundacja Aktywizacja

Aktywizacja narwiańskich społeczności lokalnych

 39,14 pkt.

15.

 

Stowarzyszenie "Szansa dla Gimnazjum w Łapach"

Aktywny w szkole - aktywny
 w życiu

 

 38,86 pkt.

16.

 

Białostocki Klub Sportowy Podlasie4G

Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych w  zakresie strzelectwa sportowego w Gminie Łapy

 

 38,71 pkt.

17.

 

Stowarzyszenie Edukacyjne "Łapska Dwójka"

Łapskie pomniki pamięci - gra miejska

 35,86 pkt.

18.

 

Klub Sportowy MINOTAUR

Prowadzenie zajęć kulturystycznych oraz podnoszenie ciężarów na siłowni

 

35,29 pkt.

19.

 

Fundacja Aktywizacja

Przedszkolaki pływają

35,29 pkt.

20.

 

Stowarzyszenie Edukacyjne "Łapska Dwójka"

A w wakacje …badminton

 35,14 pkt.

21.

 

Stowarzyszenie Radio "Pomost"

Międzynarodowy festiwal bluesowo-rockowy

 

23,29 pkt.

 

 

Komisja rekomendowała następujące kwoty dofinansowania na projekty, które otrzymały powyżej 63 pkt. w zakresie zadań innych niż sport kwalifikowany. Łączna pula przyznanego dofinansowania w tym zakresie wynosi: 33 000 zł.

 

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa projektu

Wysokość dofinansowania

1.

Stowarzyszenie Przyjaciół Osse

Zielona siłownia w Łapach (Osse)

7 000

 

 

2.

Łapskie Towarzystwo Regionalne im. ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego

Historia Życia. Losy mieszkańców Łap na tle dramatów historii. Opracowanie biografii mieszkańców Łap - 2 części

5 000

3.

Stowarzyszenie "Nasza Płonka"

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów w Płonce Kościelnej

4 800

 

4.

Stowarzyszenie Edukacyjne "Łapska Dwójka"

Wakacyjne spotkania ze sztuką

4 010

5.

Stowarzyszenie Fabryka Rozwoju Lokalnego

Aktywne wakacje nad Narwią

3 590

6.

Stowarzyszenie "RAZEM DLA UHOWA"

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów 2014

3 200

7.

Stowarzyszenie Szkoła Bez Barier w Łapach

VII Jesienny uliczny bieg od Karolka do Karola

3 000

8.

Ochotnicza Straż Pożarna w Uhowie

Wioska internetowa - kształcenie na odległość

2 400

Łącznie:

33 000 zł

 

 

Oceny złożonych ofert dokonała Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 469/14 Burmistrza Łap z dnia 14 stycznia 2014 r. w składzie:

 

 1. Przewodniczący Komisji Konkursowej – Krzysztof Gołaszewski,
 2. Członek Komisji Konkursowej – Anna Marta Sokół,
 3. Członek Komisji Konkursowej – Urszula Jabłońska,
 4. Członek Komisji Konkursowej – Sławomir Puścian,
 5. Członek Komisji Konkursowej – Janusz Jamiołkowski,
 6. Członek Komisji Konkursowej – Krystyna Grabowska,
 7. Członek Komisji Konkursowej – Wiesław Szustak

 

Komisja Konkursowa oceniała jakość wszystkich ofert zgodnie z przyjętym regulaminem konkursu uwzględniając następujące kryteria:

 

 1. Merytoryczną wartość oferty, 0-20 pkt.
 2. Społeczne znaczenie inicjatywy, 0-20 pkt.
 3. Udział środków własnych oraz wielkość pozyskanych środków z innych źródeł, 0-10 pkt.
 4. Ocenę kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, efektywności oraz oszczędności, 0-15 pkt.
 5. Posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, zasobów rzeczowych i kadrowych zapewniających prawidłową realizację zadania, 0-15 pkt.
 6. Zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta, 0-10 pkt.
 7. Objęcie zadaniem jak największej liczby osób – mieszkańców Gminy Łapy, 0-10 pkt.

 

 

Zał. Nr 1 Zestawienie średnich ocen złożonych ofert.

 

Łapy, dn. 04 lutego 2014 r.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-02-04

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2014-02-04

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-02-04