Ogłoszenie z dnia 2014-04-07 - Oferta „Fundacji Aktywizacji” złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Data 2014-04-07
Tytuł Oferta „Fundacji Aktywizacji” złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 7 kwietnia 2014 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego realizowanego przez Fundację Aktywizację w Łapach pn. „Rozbudowa Muzeum Wirtualnego im. Władysława Piotrowskiego”.

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać Inspektorowi ds. promocji w pokoju nr 110 Urzędu Miejskiego w Łapach lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: promocja@lapy.podlasie.pl w terminie od dnia 7 kwietnia 2014 r. do dnia 14 kwietnia 2014 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-04-07

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2014-04-07

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-04-07