Ogłoszenie z dnia 2014-10-10 - Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Data 2014-10-10
Tytuł Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Ogłoszenie z dnia 2014-10-10

o konsultacjach społecznych w sprawie projektu

Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

w 2015 r.

 

Burmistrz Łap ogłasza konsultacje społeczne

1. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118) w sprawie poddanej konsultacji.

2. Przedmiot konsultacji

Projekt rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach 17 października 2014r. do 27 października 2014r.

4. Forma konsultacji

Konsultacje będą polegały na zgłaszaniu uwag i wyrażaniu opinii poprzez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 2 Zarządzenia po uprzednim zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 r.

Ponadto w dniu 27 października 2014 r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach odbędzie się otwarte posiedzenie Rady Sportu przy Burmistrzu Łap, podczas którego również będzie można zgłaszać uwagi i wyrażać opinie o przedmiotowym Programie.

Projekt uchwały i projekt Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniu 17 października 2014 r. zamieszczony zostanie na stronie internetowej www.lapy.podlasie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łapach www.bip.lapy.podlasie.pl, a także będzie dostępny w holu Urzędu Miejskiego w Łapach w godz. 7.30 – 15.30. Wypełnione formularze należy wrzucić do urny znajdującej się w holu Urzędu Miejskiego lub przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: promocja@lapy.podlasie.pl do 27 października 2014 roku do godz. 15.30 lub na adres Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy – decyduje data wpływu.

 

5. Zasięg terytorialny konsultacji

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta i Gminy Łapy oraz na rzecz jej mieszkańców.

 

6. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Inspektor ds. promocji.

Uwaga:

Propozycje, uwagi i opinie:

 

  • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych,
  • złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed dniem 17 października 2014  r. bądź po godz. 15:30 w dniu 27 października 2014 r. nie będą uwzględnione.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-10-10

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2014-10-10

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-10-10