Uchwała Rady Nr XL/591/09 z dnia 2009-07-30 - w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Umowy Partnerstwa z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w celu realizacji przedsięwzięcia w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Data wydania 2009-07-30
Numer XL/591/09
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Umowy Partnerstwa z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w celu realizacji przedsięwzięcia w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2009-08-24

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2009-08-24

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2009-08-24