Zamówienie Nr 448950 - 2012 z dnia 2012-11-14 - Doposażenie bazy dydaktycznej sześciu szkół podstawowych z projektu POKL Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w Gminie Łapy

Tytuł Doposażenie bazy dydaktycznej sześciu szkół podstawowych z projektu POKL Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w Gminie Łapy
Numer 448950 - 2012
Data wydania 2012-11-14

Ogłoszenie

Zmiana ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Wyjaśnienia i zmiany SIWZ

Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert

Wynik postępowania

Odwołania

Udzielenie zamówienia

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-11-14

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2012-12-12

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-11-14