Zamówienie Nr 134439 - 2012 z dnia 2012-06-20 - Sukcesywna dostawa flokulantu emulsyjnego do odwadniania osadu przefermentowanego w Oczyszczalni Ścieków w Łapach

Tytuł Sukcesywna dostawa flokulantu emulsyjnego do odwadniania osadu przefermentowanego w Oczyszczalni Ścieków w Łapach
Numer 134439 - 2012
Data wydania 2012-06-20

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ

Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert

Wynik postępowania

Odwołania

Udzielenie zamówienia

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-06-20

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2012-07-20

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-06-20