Uchwała Rady Nr XII/75/03 z dnia 2003-09-26 - w sprawie rozpatrzenia nie uwzględnionych protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Łapy, obejmującej teren wsi przyległych do południowej granicy miasta, nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Łapy, zatw. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/310/97 z dnia 22.05.1997r. (Dz. Urz. Nr 12, poz 45) wraz z przyległymi terenami miejskimi, których północną granicę stanowią: granica miasta, ul. Żwirki i Wigury, ul. Brańska oraz tereny kolejowe Łapy - Ostrołęka, zgłoszonych w trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 10 do 30 lipca 2003r. i 14 dni po jego wyłożeniu.

Data wydania 2003-09-26
Numer XII/75/03
w sprawie w sprawie rozpatrzenia nie uwzględnionych protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Łapy, obejmującej teren wsi przyległych do południowej granicy miasta, nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Łapy, zatw. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/310/97 z dnia 22.05.1997r. (Dz. Urz. Nr 12, poz 45) wraz z przyległymi terenami miejskimi, których północną granicę stanowią: granica miasta, ul. Żwirki i Wigury, ul. Brańska oraz tereny kolejowe Łapy - Ostrołęka, zgłoszonych w trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 10 do 30 lipca 2003r. i 14 dni po jego wyłożeniu.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2008-10-22

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2008-10-22

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2008-10-22