Nazwa

Zespół Szkół w Łapach

Adres

ul. Letnia 1, 18-100 Łapy

Dane kontaktowe

tel/fax. 857152331

e-mail: sp3lapy@op.pl

www: zs.lapy.pl

Dyrektor \ kierownik

Mariola Bolesława Grodzka

Dodatkowy opis

Zespół Szkół w Łapach jest szkołą publiczną, prowadzoną przez Gminę Łapy.

W skład Zespołu Szkół w Łapach wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej z oddziałami przedszkolnymi oraz Gimnazjum Nr 2.

Zespół Szkół posiada:

a) świetlicę,

b) bibliotekę,

c) oddział przedszkolny 10 – godzinny dla dzieci w wieku 3-5 lat i oddział „0”

d) kuchnię i stołówkę.

 

Zespół Szkół w Łapach to szkoła:

bezpieczna i przyjazna;

zapewniająca wszechstronny rozwój uczniom, w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania;

uwzględniająca wartości chrześcijańskie i szanująca różnice światopoglądowe;

wyposażająca młodych ludzi w podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania dojrzałych decyzji;

przygotowująca do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości europejskiej i światowej;

Zadania \ Cele

Zadania:

Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.

Sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

Zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole.

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny i poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

Rozwijanie zainteresowań uczniów, pogłębienie wiedzy religijnej i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Cele:

Tworzenie warunków do pełnego, indywidualnego rozwoju każdego ucznia zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.

Doskonalenie procesów dydaktycznych zachodzących w szkole.

Podnoszenie efektywności nauczania.

Aktywizacja współpracy z rodzicami.

Wspieranie rodziców w procesie wychowania.

Podnoszenie efektywności wychowania.

Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa.

Systematyczna poprawa bazy materialnej.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2016-03-21

Data modyfikacji: 2016-11-08

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-03-21