Ogłoszenie z dnia 2011-11-09 - Obwieszczenie Burmistrza Łap - przyjęcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łapy

Data 2011-11-09
Tytuł Obwieszczenie Burmistrza Łap - przyjęcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łapy

Znak: I.7320-1/10 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁAP

Mając na względzie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łapy, uchwalonej Uchwałą Nr XI/85/11 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 24 czerwca 2011 r. i o możliwości zapoznania się z treścią dokumentu oraz z Uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy, a także z Podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy.

Z wyżej wymienionymi dokumentami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. Sikorskiego 24 pok. nr 306 w godzinach pracy Urzędu. Informuję ponadto, że uchwała w sprawie zmiany studium wraz z załącznikami została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu pod adresem: www.lapy.podlasie.pl w zakładce: Rada Miejska>Uchwały>2011>czerwiec pod numerem 13.

 

Burmistrz Łap Wiktor Brzosko

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2011-11-09

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2011-11-09

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2011-11-09