Ogłoszenie z dnia 2021-05-21 - XL eSesja Rady Miejskiej w Łapach

Podmiot ogłaszający Urząd Miejski w Łapach
Data 2021-05-21
Tytuł XL eSesja Rady Miejskiej w Łapach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.) zwołuję XL eSesję Rady Miejskiej w Łapach  w dniu  28 maja 2021 r. o godz. 10.00, która odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Informacja nt. przygotowania do sezonu letniego (stan obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych, wypoczynek letni dzieci i młodzieży, propozycje dyrektorów placówek kulturalnych i sportowych).
 4. Analiza działalności Domu Kultury i Biblioteki Publicznej w Łapach.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr VIII/58/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Łapy pod nazwą Stypendium Burmistrza Łap. (Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu)
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr VIII/57/15 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Łapy pod nazwą Stypendium Burmistrza Łap. (Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Społecznych poprzez przekształcenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach w Centrum Usług Społecznych w Łapach i uchwalenia statutu Centrum Usług Społecznych w Łapach. (Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Łapy konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.(Parafia Ap. Piotra i Pawła w Łapach)(Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. (Parafia św. Michała Archanioła w Płonce Kościelnej)(Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łapach.
 13. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.
 14. Informacja Przewodniczącego na temat interpelacji i zapytań zgłoszonych między sesjami.
 15. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Przyjęcie protokołu nr XXXII/21 z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2021 r.
 18. Zakończenie obrad.

Posiedzenie wspólne Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 26 maja 2021 r. ( środa ) o godz. 17.00 w trybie zdalnym.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Informacja nt. przygotowania do sezonu letniego (stan obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych, wypoczynek letni dzieci i młodzieży, propozycje dyrektorów placówek kulturalnych i sportowych).
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Przyjęcie protokołu nr 27/21 z wspólnego posiedzenia komisji z dnia 24 lutego 2021 r.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach

Sławomir Jan Maciejewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Romualdowska

Data wytworzenia: 2021-05-21

Wprowadzający: Urszula Romualdowska

Modyfikujący: Urszula Romualdowska

Data modyfikacji: 2021-05-21

Opublikował: Urszula Romualdowska

Data publikacji: 2021-05-21