Ogłoszenie z dnia 2021-02-19 - XXXV eSesja Rady Miejskiej

Podmiot ogłaszający Urząd Miejski w Łapach
Data 2021-02-19
Tytuł XXXV eSesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.) zwołuję XXXV eSesję Rady Miejskiej w Łapach  w dniu  26 lutego 2021 r. o godz. 10.00, która odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Rozpatrzenie petycji z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Łapach uchwały dotyczącej planowanych przez Rząd Polski powszechnych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
 4. Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych budżetu 2021 r.
 5. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2021-2024. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu (modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Płonka-Strumianka). (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego (remont chodników w m. Roszki-Wodźki). (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego (remont chodników w m. Łapy-Łynki). (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego (remont chodników w m. Płonka Kościelna). (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty bazowej okresowych stypendiów sportowych gminy Łapy w 2021 r. (Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty bazowej stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej w gminie Łapy pod nazwą Stypendium Burmistrza Łap w 2021 r. (Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Łapy w 2021 roku. (Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 15. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie między sesjami.
 16. Informacja Przewodniczącego na temat interpelacji i zapytań zgłoszonych między sesjami.
 17. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Przyjęcie protokołu nr XXVIII/20 z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2020 r.
 20. Przyjęcie protokołu nr XXIX/20 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 08 grudnia 2020 r.
 21. Przyjęcie protokołu nr XXX/20 z sesji Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2020 r.
 22. Zakończenie obrad.

Posiedzenie wspólne Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 24 lutego 2021 r. ( środa ) o godz. 17.00 w trybie zdalnym.

 Tematyka posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Informacja o pracy placówek oświatowych w I semestrze roku szkolnego 2020/2021.
 4. Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych budżetu 2021 r.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji z dnia 25 listopada 2020 r.
 8. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji z dnia 04 grudnia 2020 r.
 9. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji z dnia 16 grudnia 2020 r.
 10. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach

Sławomir Jan Maciejewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Romualdowska

Data wytworzenia: 2021-02-19

Wprowadzający: Urszula Romualdowska

Modyfikujący: Urszula Romualdowska

Data modyfikacji: 2021-02-19

Opublikował: Urszula Romualdowska

Data publikacji: 2021-02-19