Ogłoszenie z dnia 2011-09-20 - Obwieszczenie o wydanej decyzji

Data 2011-09-20
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji

Łapy, 2011-09-20

Znak: I.6220.14.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 września 2011 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcyjnego opakowań z tworzyw sztucznych i granulatu elastomerowego wraz z jego wyposażeniem, planowanego do realizacji na części działki nr 102/8 położonej w Łapach-Łynkach.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Inwestora: Interplastik Sp. z o.o. z Poznania z dnia
29 lipca 2011 r.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

 

Burmistrz Łap Wiktor Brzosko

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2011-09-20

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2011-09-20

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2011-09-20