Ogłoszenie z dnia 2011-10-24 - Ogłoszenie - drugi przetarg ustny nieograniczony

Data 2011-10-24
Tytuł Ogłoszenie - drugi przetarg ustny nieograniczony

OGŁOSZENIE

 

           Burmistrz Łap informuje, że w dniu 8 grudnia 2011 r. godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony

drugi przetarg ustny nieograniczony                                                            

na sprzedaż niezabudowanych działek stanowiących własność Skarbu Państwa -  w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 5 grudnia 2089 roku, posiadających urządzoną księgę wieczystą KW Nr BI1B/00104803/6, położonych w Łapach przy ulicy Długiej i ulicy Geodetów, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego leżących na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą z usługami towarzyszącymi i zielenią:

1/      oznaczonej numerem geodezyjnym 561/2 o powierzchni 0,0400 ha oraz

       numerem geodezyjnym 562/3 o powierzchni 0,0415 ha, ul. Geodetów 13,

      cena wywoławcza – 47 800 zł.

2/      oznaczonej numerem geodezyjnym 561/3 o powierzchni 0,0400 ha oraz

      numerem geodezyjnym 562/4 o powierzchni 0,0413 ha, ul. Geodetów 11,

      cena wywoławcza – 47 600 zł.

3/      oznaczonej numerem geodezyjnym 564/2 o powierzchni 0,0329 ha oraz

      numerem geodezyjnym 565/2 o powierzchni 0,0415 ha, ul. Geodetów 24,

      cena wywoławcza – 49 000 zł.

4/      oznaczonej numerem geodezyjnym 564/3 o powierzchni 0,0373 ha oraz

      numerem geodezyjnym 565/3 o powierzchni 0,0462 ha, ul. Geodetów 22,

      cena wywoławcza – 48 800 zł.

5/      oznaczonej numerem geodezyjnym 566/3 o powierzchni 0,0995 ha,

      cena wywoławcza – 58 200 zł, ul. Geodetów 20,

6/      oznaczonej numerem geodezyjnym 566/5 o powierzchni 0,0728 ha.

      cena wywoławcza – 42 600 zł, ul. Geodetów 18.

 

       Do ceny każdej z działek osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – 23%.

Pierwszy przetarg był ogłoszony na dzień 22 marca 2011 roku.           

        Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 5 000 zł na każdą z działek przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach Nr 92 1540 1216 2001 4405 3110 0006 do dnia 1 grudnia 2011 roku i potwierdzenie wpisem na listę osób biorących udział w przetargu.

           Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

         Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

         Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łapach, ul. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 – 22 – 51  w. 301 i 302.

         Treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej tut. Urzędu www.lapy.podlasie.pl.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2011-12-02

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2011-12-02

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2011-12-02