Ogłoszenie z dnia 2011-01-25 - Ogłoszenie Burmistrza Łap w sprawie azbestu

Data 2011-01-25
Tytuł Ogłoszenie Burmistrza Łap w sprawie azbestu

Na podstawie 4 art. 162 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (jednolity tekst Dz.U.08.25.150 z późniejszymi zmianami) informuję, że osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają burmistrzowi informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska w formie uproszczonej.

Obowiązek dotyczy azbestu, PCB oraz innych substancji stwarzających zagrożenie dla środowiska.

Ponadto w roku 2011 pojawiła się możliwość bardzo korzystnego dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest tj. dotacji z WFOŚiGW i NFOŚiGW w wysokości 100% wartości demontażu, transportu i utylizacji.

Osoby fizyczne, które chcą skorzystać z dofinansowania oprócz informacji winne złożyć wniosek o dofinansowanie.

Formularze na których należy złożyć informację i wniosek o dofinansowanie są dostępne na stronie internetowej www.lapy.podlasie.pl ponadto można otrzymać u sołtysów oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach w punkcie obsługi interesanta oraz pok. 103 i pok. 205.

W celu skorzystania z dotacji na demontaż transport i utylizację należy złożyć wniosek. Termin składania informacji i wniosków o dofinansowanie upływa 21 lutego 2011 r. Informacje i wnioski należy składać w pok. 103 Urzędu Miejskiego przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy lub przesłać pocztą.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2011-01-25

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2011-02-01

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2011-01-25