Ogłoszenie z dnia 2011-03-29 - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁAP o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łapy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Podmiot ogłaszający .
Data 2011-03-29
Tytuł OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁAP o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łapy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2011-03-29

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2011-03-29

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2011-03-29