Ogłoszenie z dnia 2012-05-02 - Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu

Data 2012-05-02
Tytuł Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu

Znak: I.6220.3.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10 kwietnia 2012 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa na osiedlu mieszkaniowym w Łapach w istniejących pasach drogowych następujących ulic: Różanej, Polnej, Piaskowej, Klonowej, Topolowej, Dębowej, Jaworowej, Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Bukowej i Nowej.

Decyzja stała się ostateczna w dniu 25 kwietnia 2012 r.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

Z-ca Burmistrza Zdzisław Jabłoński

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-05-02

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2012-05-02

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-05-02