Ogłoszenie z dnia 2012-06-04 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu produkcji paliwa wodno – węglowego

Data 2012-06-04
Tytuł Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu produkcji paliwa wodno – węglowego

Znak: I.6220.2.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14 maja 2012 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu produkcji paliwa wodno – węglowego przy zastosowaniu linii technologicznej wraz z niezbędną infrastrukturą do produkcji paliwa płynnego, gdzie podstawowym surowcem jest węgiel i woda oraz urządzeń badawczo – laboratoryjnych do badań nad produktem: paliwem wodno-węglowym, będącym efektem realizacji inwestycji, planowanego do realizacji na działkach nr 1/11 i 1/16 położonych w obrębie gruntów wsi Łapy-Dębowina (teren byłej Cukrowni Łapy).

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Inwestora: CarboEco Sp. z o.o. z Katowic z dnia
16 marca 2012 r., który został uzupełniony w dniu 04 maja b.r. Decyzja stała się ostateczna w dniu 29 maja b.r.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

 

Burmistrz Łap Wiktor Brzosko

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-06-04

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2012-06-04

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-06-04