Ogłoszenie z dnia 2012-05-09 - Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego - rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku biurowego na potrzeby miejskiego domu kultury

Data 2012-05-09
Tytuł Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego - rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku biurowego na potrzeby miejskiego domu kultury

Znak: I.6220.6.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 09 maja 2012 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku biurowego na potrzeby miejskiego domu kultury wraz z infrastrukturą techniczną oraz zjazdem z drogi publicznej, planowanego do realizacji na działkach nr 1338, 1356, 1358 i 412 położonych w Łapach przy ulicy Głównej i  Handlowej. Inwestor: Dom Kultury w Łapach.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-05-09

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2012-05-09

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-05-09