Ogłoszenie z dnia 2012-02-15 - Konsultacje społeczne w formie zgłaszania pisemnych uwag do projektu Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Łapy na lata 2012-2017

Data 2012-02-15
Tytuł Konsultacje społeczne w formie zgłaszania pisemnych uwag do projektu Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Łapy na lata 2012-2017

 

Burmistrza Łap

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie zgłaszania pisemnych uwag do projektu Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Łapy na lata 2012-2017

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 1 marca 2012 r. do dnia  11 maja 2012 r. do godz. 15:30, w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, który będzie dostępny do pobrania:

·         w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl ;

·         na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łapach  - www.lapy.podlasie.pl (wejście przez banner „Konsultacje społeczne”), a także 

·         w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łapach, pok. 103  w godzinach pracy urzędu oraz zebrania mieszkańców z Zespołem ds. konsultacji w terminie, miejscu i zasadach, które zostaną podane do publicznej wiadomości na co najmniej 14 dni przed planowanym spotkaniem.

 

Propozycje, uwagi i opinie można przekazać:

·         drogą elektroniczną na adres: sekretariat@lapy.podlasie.pl,

·         drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy,

·         do skrzynki umieszczonej w holu głównym w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach.

Projekt Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Łapy na lata 2012-2017 udostępniony będzie:

·         w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl;

·          na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łapach – www.lapy.podlasie.pl (wejście poprzez banner „Konsultacje społeczne”), a także

·         w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łapach w godzinach pracy urzędu.

 

W okresie konsultacji w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach, ul. Gen. W. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy będą udzielane wyjaśnienia.

 

Uwaga:

Propozycje, uwagi i opinie

·      przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji społecznych,

·      złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed dniem 1 marca 2012  r. bądź po godz. 15:30 w dniu 11 maja 2012 r. nie będą uwzględnione.

 

 

 

Zgodnie z §4 ust. 2 Uchwały Nr XLIV/624/09 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 października 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2009 r. Nr 227, poz. 2682) o przedmiocie i terminie konsultacji burmistrz Łap zawiadamia co najmniej na 14 dni przed ich odbyciem.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-02-15

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2017-03-21

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-02-15