Ogłoszenie z dnia 2013-01-11 - XXXI sesja Rady Miejskiej w Łapach

Data 2013-01-11
Tytuł XXXI sesja Rady Miejskiej w Łapach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) zwołuję XXXI sesję Rady Miejskiej w Łapach  w dniu 18 stycznia 2013r. (piątek) o godz. 10.00   w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2013-2016 (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  gminy Łapy na 2013 rok (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy  ulic w obrębie miasta   Łapy (Komisja wiodąca: Komisja Infrastruktury)
 8. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości (dot. nieruchomości położonej w Łapach-Szołajdach) (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 9. Uchwała w sprawie rozwiązania użytkowania wieczystego  (dot. działki nr 653/42 położonej w Łapach przy ul. Cmentarnej) (Komisja wiodąca: Komisja Infrastruktury)
 10. Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Łapy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym  komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Łapach.
 13. Przyjęcie planu pracy Rady na 2013 rok.
 14. Przyjęcie sprawozdania pracy Rady Miejskiej za 2012 rok.
 15. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Łap.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Sprawy różne, oświadczenia radnych i wolne wnioski.
 18. Przyjęcie protokołu  nr XXX/12 z sesji  Rady Miejskiej.
 19. Zakończenie obrad.

 

Terminy posiedzeń Komisji:

14 stycznia 2013r. (poniedziałek) godz. 16.00 - Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu

15 stycznia 2013r.(wtorek) godz.17.00   -    Komisja Infrastruktury

16 stycznia 2013r.(środa) godz.16.30   -       Komisja Rolnictwa Leśnictwa i Gosp. Żywnościowej

                                         godz. 17.00 -      Komisja Finansowa    

 

 

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2013-01-11

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2013-01-11

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2013-01-11