Ogłoszenie z dnia 2013-06-11 - Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa stawu ziemnego w Płonce Kościelnej

Data 2013-06-11
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa stawu ziemnego w Płonce Kościelnej

Znak: P.6220.4.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10 czerwca 2013 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ziemnego stawu wodnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce nr 468 położonej w Płonce Kościelnej.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Pana Jacka Raciborskiego z dnia 10 kwietnia 2013 r., uzupełniony w dniu 2 maja b.r.

Informuję, że z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

 

Burmistrz Łap Wiktor Brzosko

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2013-06-11

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2013-06-11

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2013-06-11