Ogłoszenie z dnia 2013-04-16 - Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni peletów do celów energetycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 32 i 39 położonych w Łapach-Szołajdach.

Data 2013-04-16
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni peletów do celów energetycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 32 i 39 położonych w Łapach-Szołajdach.

Znak: P.6220.1.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 kwietnia 2013 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni peletów do celów energetycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 32 i 39 położonych w Łapach-Szołajdach.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Inwestora: Bioserwis Sp. z o.o. z dnia 25 stycznia 2013 r.

Informuję, że z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 306.

 

Burmistrz Łap Wiktor Brzosko

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2013-04-17

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2013-04-17

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2013-04-17