Ogłoszenie z dnia 2013-05-17 - XXXV sesja Rady Miejskiej w Łapach

Data 2013-05-17
Tytuł XXXV sesja Rady Miejskiej w Łapach

          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) zwołuję XXXV sesję Rady Miejskiej w Łapach  w dniu 24 maja 2013r. (piątek) o godz. 10.00   w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Sytuacja na rynku pracy w mieście i gminie Łapy.
 4. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Żłobka w Łapach. (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie miasta Łapy (Komisja wiodąca: Komisja Infrastruktury) - ul. Jaskółcza (Bociany)
 7. Podjecie uchwały w sprawie  przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Gąsówka Stara (Komisja wiodąca: Komisja Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej)
 8. Podjęcie uchwały w spraw  zbycia  nieruchomości na rzecz Caritas Bliźnim (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa) – sprawa PSS Społem i inne osoby prawne
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2013-2016 (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 12. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach.
 13. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Łap.
 14. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Łap.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Sprawy różne, oświadczenia radnych i wolne wnioski.
 17. Przyjęcie protokołu  nr XXXIV/13 z sesji  Rady Miejskiej.
 18. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

Terminy posiedzeń komisji:

1. Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu20 maja (poniedziałek)br. (posiedzenie w Szkole Podstawowej w Uhowie)

2. Komisja Infrastruktury  - 21 maja (wtorek)br. godz. 17.00

3. Komisja Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej – 22 maja (środa)br. godz. 16.00

4. Komisja Finansowa  - 22 maja (środa)br.  godz.17.00.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2013-05-17

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2013-05-17

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2013-05-17