Ogłoszenie z dnia 2013-12-23 - Obwieszczenie o wydanej decyzji - umorzenie postępowania administracyjnego

Data 2013-12-23
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji - umorzenie postępowania administracyjnego

Znak:  P.6220.13.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 grudnia 2013 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory bezściołowej wolnostanowiskowej o obsadzie 60 DJP z halą udojową i przechowalnią mleka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami i budowlami towarzyszącymi na działce nr 37/39 położonej w Gąsówce-Osse (obręb ewidencyjny Gąsówka-Osse-Bagno) w ramach istniejącego siedliska.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Pana Wojciecha Płońskiego z dnia 31 lipca 2013 r.

Zawiadamiam zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 306.

Burmistrz Łap Wiktor Brzosko

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2013-12-23

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2013-12-23

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2013-12-23