Ogłoszenie z dnia 2013-04-26 - Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Łapach

Data 2013-04-26
Tytuł Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Łapach

KOMISJA INWENTARYZACYJNA

Rady  Miejskiej  w  Ł  a  p  a  c  h

 

i  n  f  o  r  m  u  j  e,   ż e :

 

           Stosownie  do  art.17  ustawy z dnia 10 maja 1990 roku  -  Przepisy wprowadzające  ustawę  o  samorządzie  terytorialnym  / Dz. U. Nr  32,  poz.

91 - z późniejszymi zmianami/ w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24, pokój 301 wyłożony  będzie do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny  części  mienia  państwowego,  które z  mocy  prawa stało się mieniem komunalnym  gminy Łapy.

 

Sporządzona  inwentaryzacja obejmuje nieruchomości położone  w obrębie drugim  miasta Łapy  ŁAPY II

na mapie 2

- działka numer 14 o powierzchni 0,2331 ha,

- działka numer 38 o powierzchni 0,0553 ha,

- działka numer 160 o powierzchni 0,1308 ha,

na mapie 3

- działka numer 54 o powierzchni 0,0098 ha,

- działka numer 88 o powierzchni 0,1198 ha,

- działka numer 121 o powierzchni 0,0777 ha,

- działka numer 1365 o powierzchni 0,0179 ha,

- działka numer 1386 o powierzchni 0,0177 h

na mapie 4

- działka numer 80 o powierzchni 0,0364 ha,

- działka numer 117/2 o powierzchni 0,0372 ha,

- działka numer 144 o powierzchni 0,0348 ha,

na mapie 5

- działka numer 153 o powierzchni 0,1362 ha,

- działka numer 158 o powierzchni 0,0119 ha,

- działka numer 159/4 o powierzchni 0,0189 ha,

- działka numer 175 o powierzchni 0,0476 ha,

- działka numer 191 o powierzchni 0,0354 ha,

- działka numer 193 o powierzchni 0,0856 ha,

- działka numer 224 o powierzchni 0,2072 ha,

na mapie 6

 

- działka numer 73 o powierzchni 0,0525 ha,

na mapie 7

- działka numer 237 o powierzchni 0,0210 ha,

- działka numer 238 o powierzchni 0,0696 ha,

- działka numer 252 o powierzchni 0,5142 ha,

- działka numer 1042/1 o powierzchni 0,0549 ha,

na mapie 9

- działka numer 361 o powierzchni 0,0304 ha,

na mapie 11

- działka numer 382 o powierzchni 0,4220 ha,

- działka numer 454 o powierzchni 0,0935 ha,

- działka numer 542/2 o powierzchni 0,0109 ha,

- działka numer 543/2 o powierzchni 0,0085 ha,

na mapie 12

- działka numer 467 o powierzchni 0,0235 ha,

- działka numer 481/2 o powierzchni 0,0180 ha,

- działka numer 481/3 o powierzchni 0,0422 ha,

- działka numer 529 o powierzchni 0,5744 ha,

- działka numer 635 o powierzchni 0,0168 ha,

- działka numer 640 o powierzchni 0,0143 ha,

- działka numer 692/1 o powierzchni 0,1528 ha

na mapie 13

- działka numer 382 o powierzchni 0,3868 ha,

- działka numer 529 o powierzchni 0,4435 ha,

- działka numer 547 o powierzchni 0,0125 ha,

- działka numer 551 o powierzchni 0,0650 ha,

- działka numer 651 o powierzchni 0,1968 ha,

- działka numer 669 o powierzchni 0,0219 ha,

- działka numer 681 o powierzchni 0,0300 ha,

- działka numer 688 o powierzchni 0,0770 ha,

- działka numer 908 o powierzchni 0,0745 ha,

- działka numer 911 o powierzchni  0,0132 ha,

na mapie 15

- działka numer 802 o powierzchni 0,0127 ha,

- działka numer 850 o powierzchni 0,0123 ha,

na mapie 16

- działka numer 651 o powierzchni 0,0644 ha,

- działka numer 889 o powierzchni 0,1997 ha,

- działka numer 925 o powierzchni 0,0309 ha,

- działka numer 930 o powierzchni 0,0494 ha,

- działka numer 945 o powierzchni 0,0344 ha,

- działka numer 953 o powierzchni 0,0339 ha,

- działka numer 958/2 o powierzchni 0,0819 ha,

- działka numer 963 o powierzchni 0,0513 ha,

na mapie 17

- działka numer1003 o powierzchni 0,0185 ha,

na mapie 18

- działka numer 1054 o powierzchni 0,2042 ha,

- działka numer 1194 o powierzchni 0,1000 ha,

na mapie 19

- działka numer 1094/2 o powierzchni 0,0269 ha,

- działka numer 1119 o powierzchni 0,0790 ha,

- działka numer 1124 o powierzchni 0,0880 ha,

- działka numer 1125 o powierzchni 0,0709 ha,

- działka numer 1129 o powierzchni 0,0320 ha,

- działka numer 1136/5 o powierzchni 0,0017 ha,

- działka numer  1139 o powierzchni 0,0353 ha,.

- działka numer 1140/1 o powierzchni 0,0107 ha,

na mapie 20

- działka numer 1193 o powierzchni 0,1073 ha

 

 

      Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w wyłożonym spisie inwentaryzacyjnym mienia mogą w terminie  od 8 maja 2013 roku do 7 czerwca  2013 roku  zgłaszać  zastrzeżenia  do  Komisji Inwentaryzacyjnej  Rady  Miejskiej  w  Łapach  ul. Sikorskiego 24,  pokój   301  w  godzinach  pracy Urzędu  Miejskiego w Łapach.

 

 

Przewodniczący Komisji

Inwentaryzacyjnej

Wojciech Grodzki

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2013-04-26

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2013-04-26

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2013-04-26