Ogłoszenie z dnia 2014-04-15 - Zawarcie umowy - OFERTA „Fundacji Aktywizacji”

Data 2014-04-15
Tytuł Zawarcie umowy - OFERTA „Fundacji Aktywizacji”

W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 07.04.2014 r. zawierające ofertę organizacji pozarządowej wyłożoną w celu konsultacji społecznych - informujemy, że nie zostały zgłoszone żadne uwagi do oferty, które można było zgłaszać drogą mailową na adres: promocja@lapy.podlasie.pl lub osobiście w pok. 110 do dnia 14 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) z „Fundacją Aktywizacją” została zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Rozbudowa Muzeum Wirtualnego im. Władysława Piotrowskiego”.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-04-15

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2014-04-15

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-04-15