Ogłoszenie z dnia 2014-04-17 - XLV sesja Rady Miejskiej w Łapach

Data 2014-04-17
Tytuł XLV sesja Rady Miejskiej w Łapach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594  z późn. zm.) zwołuję XLV sesję Rady Miejskiej w Łapach  w dniu 24 kwietnia 2014r. (czwartek) o godz. 13.00   w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Gen. W. Sikorskiego 24.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Porządek i bezpieczeństwo publiczne w mieście i gminie Łapy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach Otwartego Konkursu Ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Łapy z zakresu kultury, oświaty, sportu i  zdrowia za 2013r.
 6. Omówienie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach. Polityka socjalna Miasta i Gminy Łapy – sprawozdanie z działalności MOPS w Łapach i Komisji alkoholowej za 2013 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Łapy (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto i Gminę Łapy umowy o współpracy partnerskiej z Miastem Wunsiedel w Niemczech (Komisja wiodąca: Komisja Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości (działka 372/32 teren b. ZNTK: Komisja wiodąca: Komisja Infrastruktury)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (działka 1251/1 przy ul. Nadnarwiańskiej: Komisja wiodąca: Komisja Infrastruktury)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (działka 852/1 przy zbiegu ulic Płonkowskiej i Goździkowskiej: Komisja wiodąca: Komisja Infrastruktury)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (działka 988/2 przy ul. Zdrojowej: Komisja wiodąca: Komisja Infrastruktury).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok (Komisja wiodąca: Komisja Finansowa)
 14. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Łap.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Sprawy różne, oświadczenia radnych i wolne wnioski.
 17. Przyjęcie protokołu nr XLIV/14 z sesji  Rady Miejskiej.
 18. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Wspólne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2014r. (środa) o godz. 17.00 w sali Urzędu Miejskiego.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-04-17

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2014-04-17

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-04-17