Ogłoszenie z dnia 2014-10-22 - Skład Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Łapyw wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego,zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Data 2014-10-22
Tytuł Skład Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Łapy w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Łupiance Starej

 

Lp

Imię i nazwisko

Miejscowość

Podmiot zgłaszający

 

1

Krystyna Mojkowska

Łapy

Burmistrz Łap

 

2

Joanna Płońska

Płonka Strumianka

KWW Platforma Samorządowa

3

Danuta Sutkowska

Łapy

 

KWW Podlaskie Forum Samorządowe

4

Krystyna Łupińska

Łupianka Stara

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

5

Danuta Nowacka

Uhowo

 

KWW Nasze Podlasie

6

Kinga Anna Łapińska

Płonka Strumianka

 

KW Samoobrona

7

Piotr Roszkowski

Łapy

 

Platforma Obywatelska

8

Dorota Olędzka

 

Gąsówka Oleksin

KWW Nowa Nadzieja

9

Szymon Kamiński

Łupianka Stara

KWW Forum Samorządowe Powiatu Bialostockiego

         

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Płonce Kościelnej

Lp

Imię i nazwisko

Miejscowość

Podmiot zgłaszający

 

1

 

Mariusz Gołaszewski

Łapy

Burmistrz Łap

 

2

Magdalena Płońska

Łapy

 

KWW Platforma Samorządowa

3

Daniel Kaczyński

Roszki Włodki

Polskie Stronnictwo Ludowe

4

Krystyna Falkowska

Płonka Kościelna

KW Prawo i Sprawiedliwość

5

Paweł Roszkowski

Gąsówka Somachy

KWW Gmina Łapy Dobro Wspólne

6

Katarzyna Mościńska

Płonka Kościelna

KW Demokracja Bezpośrednia

7

Władysław Woronowicz

Łapy

 

KWW Podlaskie Forum Samorządowe

8

Anna Łapińska

Łapy

 

KW Samoobrona

9

Marzanna Mościńska

Płonka Kościelna

 

Platforma Obywatelska

         

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Łapach (Osse)

 

Lp

Imię i nazwisko

Miejscowość

Podmiot zgłaszający

 

1

Mariola Bolesława Grodzka

Łapy

Burmistrz Łap

 

2

Renata Roszkowska

Łapy

 

Platforma Obywatelska

3

Grażyna Banach

Gąsówka Stara

KW Prawo i Sprawiedliwość

4

Andrzej Nadolny

Łapy

KWW Platforma Samorządowa

5

Teresa Goździk

Gąsówka Stara

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

6

Marzena Frankowska

Gąsówka Osse

KWW Podlaskie Forum Samorzadowe

7

Dominika Grochowska

Łapy-Szołajdy

KWW Gmina Łapy Dobro Wspólne

8

Joanna Cudnik

Łapy

Polskie Stronnictwo Ludowe

9

Sławomir Sak

Łapy

 

KWW Forum Samorządowe Powiatu Bialostockiego

         

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Daniłowie Dużym

 

Lp

Imię i nazwisko

Miejscowość

Podmiot zgłaszający

 

1

Zuzanna  Kartowicz Bajda

Łapy

Burmistrz Łap

 

2

Justyna Woronowicz

Łapy-Dębowina

KWW Podlaskie Forum Samorządowe

3

Anna Mojkowska

Gąsówka Stara

 

KWW Gmina Łapy Dobro Wspólne

4

Daniel Dobkowski

Łapy

 

KWW Ruch Narodowy

5

Danuta Szyluk

Uhowo

 

KWW Nasze Podlasie

6

Ewa Katarzyna Kalinowska

Łapy

 

KWW Młode Łapy

7

Ryszard Bolesław Płoński

Łapy

 

Platforma Obywatelska

8

Karol Łapiński

Gąsówka-Oleksin

Polskie Stronnictwo Ludowe

9

Emilia Kamińska

Łapy

 

KWW Platforma Samorządowa

         

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Uhowie

 

Lp

Imię i nazwisko

Miejscowość

Podmiot zgłaszający

 

1

Barbara Kowalewicz

Uhowo

Burmistrz Łap

 

2

Anna Łuczaj

Łapy

Polskie Stronnictwo Ludowe

3

Katarzyna Wnorowska

Uhowo

 

Platforma Obywatelska

4

Artur Sopek

Łapy

 

KWW Ruch Narodowy

5

Dorota Saniewska

Łapy

 

KWW Podlaskie Forum Samorządowe

6

Marta Bukłaho

Uhowo

 

KWW Nowa Nadzieja

7

Aleksandra Łapińska

Łapy-Szołajdy

 

KWW Platforma Samorządowa

8

Agnieszka Zawada

Uhowo

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

9

Tadeusz Malinowski

Uhowo

 

KWW Forum Samorządowe Powiatu Bialostockiego

         

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Łapach (Przedszkole nr 2)

 

Lp

Imię i nazwisko

Miejscowość

Podmiot zgłaszający

 

1

Aneta Perkowska

Łapy

Burmistrz Łap

 

2

Wiesława Leśniewska

Łapy

 

KWW Podlaskie Forum Samorzadowe

3

Urszula Krasowska

Łapy

 

KW Demokracja Bezpośrednia

4

Elżbieta Emilia Łapińska

Łapy

KW Prawo i Sprawiedliwość

5

Alicja Zgajewska

Łapy

 

KWW Nasze Podlasie

6

Piotr Mierzwiński

Łapy

 

Polskie Stronnictwo Ludowe

7

Marianna Teresa Kamińska

Łapy

 

KWW Gmina Łapy Dobro Wspólne

8

Sławomir Rydzewski

Łapy

Platforma Obywatelska

9

Jan Pęza

Łapy

 

KWW Nowa Nadzieja

         

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Łapach (Przedszkole nr 2)

 

Lp

Imię i nazwisko

Miejscowość

Podmiot zgłaszający

 

1

Małgorzata Perkowska

Łapy

Burmistrz Łap

 

2

Monika Grażyna Brzozowska

Łapy

 

KWW Nowa Nadzieja

3

Marcjanna Kłosek

Łapy

 

Polskie Stronnictwo Ludowe

4

Katarzyna Jamiołkowska

Łapy

 

KW Prawo i Sprawiedliwość

5

Krystyna Paczkowska

Łapy

 

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

6

Jakub Gregorczuk

Łapy

 

KWW Nasze Podlasie

7

Danuta Polak

Łapy

 

KWW Forum Samorządowe Powiatu Bialostockiego

8

Violetta Buszko

Łapy

 

KW Samoobrona

9

Michał Kopacewicz

Łapy

 

KWW Ruch Narodowy

         

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 w Łapach ( Szkoła Podstawowa nr 2)

 

Lp

Imię i nazwisko

Miejscowość

Podmiot zgłaszający

 

1

Marta Łapa

Łapy

Burmistrz Łap

 

2

Edyta Kosicka

Łapy

 

KW Samoobrona

3

Grażyna Henryka Łuba

Łapy

 

KWW Gmina Lepszej Przyszłości

4

Kamil Leśniewski

Łapy

 

KWW Nowa Nadzieja

5

Antoni Falkowski

Łapy

 

Platforma Obywatelska

6

Witold Porowski

Łapy

 

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

7

Magdalena Roszkowska

Łupianka Stara

Polskie Stronnictwo Ludowe

8

Alicja Moczulska

Łapy

KW Demokracja Bezpośrednia

9

Marta Wojcieszuk

Łapy

 

KWW Ruch Narodowy

         

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 w Łapach (Gimnazjum nr 1)

 

Lp

Imię i nazwisko

Miejscowość

Podmiot zgłaszający

 

1

Małgorzata Suchodolska

Łapy

Burmistrz Łap

 

2

Emilia Rząca

Łapy

 

KW Prawo i Sprawiedliwość

3

Wiesław Biernat

Łapy

 

KWW Forum Samorządowe Powiatu Bialostockiego

4

Marta Łapińska

Gąsówka-Oleksin

Polskie Stronnictwo Ludowe

 

5

Marta Wnorowska

Łapy

 

Platforma Obywatelska

6

Martyna Remisiewicz

Łapy

 

KWW Gmina Lepszej Przyszłości

7

Diana  Łupińska

Płonka Strumianka

KW Samoobrona

 

8

Sylwia Roszkowska

Łapy

 

KWW Platforma Samorządowa

9

Adam Jakimiec

Łapy

 

KWW Ruch Narodowy

         

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Łapach (Szkoła Podstawowa nr 1)

 

Lp

Imię i nazwisko

Miejscowość

Podmiot zgłaszający

 

1

Andrzej Rogowski

Łapy

Burmistrz Łap

 

2

Anna Rząca

Łapy

 

KW Samoobrona

3

Małgorzata Boguska

Łapy

 

Platforma Obywatelska

4

Mirosław Sakowicz

Łapy

 

KW Prawo i Sprawiedliwość

5

Katarzyna Dobkowska

Łapy

 

KWW Ruch Narodowy

6

Katarzyna Łapińska

Łapy

KWW Gmina Lepszej Przyszłości

7

Agnieszka Nadolna

Łapy

KWW Izba Gospodarcza w Łapach

8

Magdalena Dragun

Łapy

 

KWW Nasze Podlasie

9

Ewelina Joanna Woroszył

Łapy

KWW Podlaskie Forum Samorządowe

         

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 w Łapach (Dom Kultury, Nowy Rynek 15)

 

Lp

Imię i nazwisko

Miejscowość

Podmiot zgłaszający

 

1

Bożena Jaworska

Łapy

Burmistrz Łap

 

2

Michał Dobkowski

Łapy

KWW Platforma Samorządowa

3

Paulina Łupińska

Łapy

 

KW Samoobrona

4

Karol Dzielnicki

Łapy

KWW Gmina Lepszej Przyszłości

5

Piotr Młynarczyk

Łapy

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

6

Katarzyna Sosnowska

Łapy

KWW Izba Gospodarcza w Łapach

7

Emilia Młynik

Gąsówka - Osse

KWW Podlaskie Forum Samorządowe

8

Barbara Stypułkowska

Łapy

 

KW Prawo i Sprawiedliwość

9

Karolina Pietryńczak

Łapy

 

KWW Ruch Narodowy

         

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 w Łapach (I Liceum Ogólnokształcące)

 

Lp

Imię i nazwisko

Miejscowość

Podmiot zgłaszający

 

1

Janina Supińska

Łapy

Burmistrz Łap

 

2

Katarzyna Roszkowska

Łapy

Platforma Obywatelska

3

Patrycja Łapińska

Łapy-Szołajdy

 

KWW Platforma Samorządowa

4

Teresa Małgorzata Jabłońska

Łapy

KWW Ruch Narodowy

5

Lucja Czauż

Łapy

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

6

Daria Łapińska

Łapy

KWW Podlaskie Forum Samorzadowe

7

Justyna Karasewicz

Łapy

 

KW Samoobrona

8

Ewelina Falkowska

Łapy

 

KW Demokracja Bezpośrednia

9

Adam Kamil Samson

Łapy

 

KWW Nasze Podlasie

         

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 w Łapach (Gimnazjum nr 1)

 

Lp

Imię i nazwisko

Miejscowość

Podmiot zgłaszający

 

1

Marek Pucel

Łapy

Burmistrz Łap

 

2

Zdzisław Wojciech Dworakowski

Łapy

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

3

Michał Fedorowicz

Łapy

 

KWW Nowa Nadzieja

4

Regina Wądołowska

Łapy

KWW Forum Samorządowe Powiatu Bialostockiego

5

Anna Łapińska

Łapy

KWW Podlaskie Forum Samorzadowe

6

Urszula Wyszomirska

Łapy

 

KWW Platforma Samorządowa

7

Elżbieta Płońska

Łapy

 

KWW Ruch Narodowy

8.

Ernest Adamowicz

Łapy

 

KWW Młode Łapy

9.

Sylwia Gross

Łapy

KWW Gmina Lepszej Przyszłości

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 w Łapach (Dom Kultury, ul Główna 8)

 

Lp

Imię i nazwisko

Miejscowość

Podmiot zgłaszający

 

1

Ewa Stranc

Łapy

Burmistrz Łap

 

2

Magdalena Brzozowska

Łapy

KW Prawo i Sprawiedliwość

3

Małgorzata Grażyna Dobkowska

Łapy

KWW Platforma Samorządowa

4

Grzegorz Markowski

Łapy

 

KWW Ruch Narodowy

5

Katarzyna Ewa Wądołowska

Łapy

KWW Gmina Lepszej Przyszłości

6

Ewa Jolanta Gąsowska

Łapy

KWW Forum Samorządowe Powiatu Bialostockiego

7

Jacek Zimnoch

Łapy

 

KWW Nowa Nadzieja

8

Agnieszka Łupińska

Płonka Strumianka

 

KW Samoobrona

9.

Sylwester Perkowski

Łapy

KWW Gmina Łapy Dobro Wspólne

         

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15 w Uhowie

 

Lp

Imię i nazwisko

Miejscowość

Podmiot zgłaszający

 

1

Ewa Chraboł

Łapy

Burmistrz Łap

 

2

Natalia Dobkowska

Łapy

KWW Izba Gospodarcza w Łapach

3

Irena Jabłońska

Łapy

 

KWW Nasze Podlasie

4

Wiesław Grochowski

Łapy

 

Polskie Stronnictwo Ludowe

5

Katarzyna Bukłaho

Uhowo

 

KWW Nowa Nadzieja

6

Wiesław Oleksiewicz

Łapy

 

KWW Podlaskie Forum Samorządowe

7

Urszula Robieniek

Łapy

 

KWW Gmina Lepszej Przyszłości

         

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16 w Łapach (SP ZOZ, ul Korczaka 23)

 

Lp

Imię i nazwisko

Miejscowość

Podmiot zgłaszający

 

1

Teresa Czajkowska

Łapy

Burmistrz Łap

 

2

Marta Walesieniuk

Łapy

KWW Forum Samorządowe Powiatu Bialostockiego

3

Józef Rząca

Łapy

 

KW Prawo i Sprawiedliwość

4

Adam Trzeszczkowski

Łapy

KWW Platforma Samorządowa

5

Jadwiga Kaczyńska

Roszki -Włodki

 

Polskie Stronnictwo Ludowe

6

Hanna Janina Falkowska

Łapy

Platforma Obywatelska

7

Stanisława Dworakowska

Łapy

KWW Nasze Podlasie

         

 

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-10-22

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2014-10-22

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-10-22